Το Γραφείο Παιδείας του Δήμου Χανίων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Λυκείου Σούδας, οργάνωσε παρουσίαση της διαδικασίας παραγωγής ιστορικής γνώσης με αφετηρία τα υλικά κατάλοιπα της αρχαιότητας, για τους μαθητές της Α΄ τάξης του σχολείου.

Την παρουσίαση πραγματοποίησε ο υπάλληλος του Γραφείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Δρ. Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ν. Ξιφαράς.

Στόχος του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την αρμόδια Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Χρυσούλα Χατζηδάκη, είναι «η υποστήριξη κι ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με κάθε πρόσφορο μέσο, τόσο κατά την προσχολική και σχολική ηλικία, όσο και μετά την ενηλικίωση των πολιτών, με τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης. Για το λόγο αυτό άλλωστε, επιδιώκει και αξιοποιεί τη συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς».