Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, 2011 και ώρα 10:00 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του ΜΑΙΧ, θα πραγματοποιηθεί “συνάντηση εργασίας ερευνητών-συνεργαζόμενων επιχειρηματιών” στο πλαίσιο του έργου: Ενθάρρυνση και Υποστήριξη Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) στη Βιομηχανία (R&D Industry, http://rdindustry.eu/ ).

Το έργο R&D Industry που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2010 με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρόγραμμα MED 2007-2013) και εθνικών πόρων συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Maribor της Σλοβενίας ενώ συμμετέχουν σ’ αυτό εκτός από το Μ.Α.Ι.Χ, το Πανεπιστήμιο της Avignon, Γαλλία, το Πανεπιστήμιο της Κατάνιας, Ιταλία και το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Βαλέντσια, Ισπανία.

Βασική επιδίωξη του έργου είναι να αντιμετωπιστεί μια μακροχρόνια πρόκληση που αφορά στη συνεργασία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων παραγωγής/διάδοσης γνώσης/καινοτομίας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με αμοιβαία οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η συγκεκριμένη συνάντηση που αποτελεί τη δεύτερη μιας σειράς εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια Κρήτης, απευθύνεται σε ερευνητές ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρηματίες του νομού.

Φιλοδοξεί δε να συμβάλλει στην προβολή και επιχειρηματική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομιών των ιδρυμάτων της Περιφέρειας και να αποτελέσει αφετηρία δικτύωσης των ερευνητών με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Δρ. Γ. Μπαουράκη, τηλ 2821 0 35020 - 21.