Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης μεταξύ των στελεχών της Περιφέρειας Κρήτης και των τεσσάρων σχολικών μονάδων -2 Δημοτικά Σχολεία (το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρχανών και το 40ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου και 2 Γυμνάσια (το 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και το 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου) - που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EURONET 50/50 - European Network of Education Centers (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαιδευτικών Κέντρων) για την εξοικονόμηση της ενέργειας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του καθώς και η προετοιμασία της συμμετοχής τους στην τελική συνάντηση του προγράμματος όλων των εταίρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο από 21 έως 23 Μαρτίου 2012 και θα οργανωθεί από την Περιφέρεια Κρήτης.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2009 από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου και συνεχίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και την οργάνωση και την εφαρμογή του σε 4 σχολεία στο νομό Ηρακλείου.

Συνολικά στο πρόγραμμα συμμετέχουν 50 σχολικές μονάδες από 9 χώρες: Ισπανία (Συντονιστής), Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Φινλανδία.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

 Η εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με μικρά μέτρα συντήρησης στις σχολικές μονάδες,

 Η αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών μέσα από την εκπαίδευση, και η ενημέρωσή τους σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα,

 Η ανάληψη από τους μαθητές ενός σημαντικού ρόλου στην ανάπτυξη ιδεών και μέτρων για εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο τους.

Το 50% από την εξοικονόμηση της ενέργειας που επιτυγχάνεται από τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης που λαμβάνονται από τους μαθητές, επιστρέφεται ως οικονομικό όφελος στο σχολείο. Το υπόλοιπο 50% θα είναι ένα καθαρό κέρδος επί των λογαριασμών για τον φορέα που πληρώνει τους λογαριασμούς.

Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές ενθαρρύνονται στην μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, αλλά και οι τοπικές αρχές (Δήμοι) έχουν μικρότερο ενεργειακό κόστος. Επιπλέον, ωφελείται γενικότερα και η κοινωνία, αφενός λόγω της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αφετέρου λόγω της ανθρώπινης συνεισφοράς στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Τελικό στόχο του προγράμματος αποτελεί:

 Η Ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για την εφαρμογή της έννοιας 50/50 σε κάθε σχολείο.

 Η δημιουργία κοινού εκπαιδευτικού υλικού για τα σχολεία όλων των χωρών που συμμετέχουν, για την εφαρμογή του προγράμματος 50/50.

 Η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μέσω ενός κοινού δικτυακού τόπου (www.euronet50-50.eu).

 Η ενθάρρυνση και άλλων σχολικών μονάδων σε όλη την Ευρώπη για την εφαρμογή της μεθοδολογίας του προγράμματος 50/50.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης απευθυνόμενος προς τους διευθυντές των σχολείων, τους δασκάλους και τους καθηγητές των περιβαλλοντικών ομάδων που έχουν συσταθεί στις συμμετέχοντες σχολικές μονάδες ανέφερε ότι «Είναι πολύ σημαντική η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και αυριανών ενεργών πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και τρόπων καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Στόχος μας είναι να κεφαλαιοποιήσουμε τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος και να τα επικοινωνήσουμε στο σύνολο των σχολείων της Περιφέρειας Κρήτης ώστε και αυτά με τη σειρά τους να εφαρμόζουν την προτεινόμενη μεθοδολογία του προγράμματος».