Σε διαθεσιμότητα τέθηκε υπάλληλος την πρώην Νομαρχίας Αθηνών, με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε χορηγήσει παράτυπα στη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας το ποσό των 720.000 ευρώ ως επίδομα ΑμΕΑ, που τελικώς κατέληξε σε λογαριασµό συγγενικού του προσώπου.

Έπειτα από ανώνυµη καταγγελία και διενέργεια ελέγχου από το Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός έθεσε σε διαθεσιµότητα τον υπάλληλο και διέταξε τη διενέργεια Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης.

Σύμφωνα με Τα Νέα, θα εξεταστεί η δραστηριότητα του υπαλλήλου από το 1998, προκειµένου δηλαδή να καλυφθούν όλα τα χρόνια απασχόλησής του στη συγκεκριµένη θέση.

«Η υπόθεση αυτή αποδεικνύει ότι η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού όλα αυτά τα χρόνια στη Νοµαρχία Αθηνών διευκολύνει τους ασυνείδητους υπαλλήλους να υλοποιούν τα παράνοµα σχέδιά τους» σηµείωσε ο κ. Σγουρός, καλώντας τους πολίτες να καταγγέλλουν έστω και ανώνυµα πράξεις διαφθοράς.