Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι σε συνέχεια:
α) των ενεργειών του με υποβολή ενστάσεων σχετικά με τον επιμερισμό του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ ετών 2010-2014 στους οικιακούς καταναλωτές των Κοινοτήτων Πρασέ και Σέμπρωνα,
β) της εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, των προαναφερόμενων ενστάσεων, στην οποία συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Πλατανιά και εκπρόσωποι των προέδρων των Κοινοτήτων Πρασέ και Σέμπρωνα,


Ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία και πραγματοποιήθηκε η πίστωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών με το συνολικό ποσό των 53.920,07 ευρώ για τους οικιακούς καταναλωτές της Κοινότητας Πρασέ και το ποσό των 23.199,61 ευρώ για τους οικιακούς καταναλωτές της Κοινότητας Σέμπρωνα.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook