Εξηγήσεις για το θέμα που έχει ανακύψει με το έλλειμμα στον πρώην Δήμο Αγίου Νικολάου, δίνει με ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος και αναφέρει τα εξής: Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις η ταμίας δεν παρέδιδε το υπόλοιπο.  Ως εκ τούτου στελέχη του Δήμου Αγίου Νικολάου  και η επιτροπή  απογραφής μετέβη στην έδρα του πρώην Δήμου Νεάπολης  και αφού ενημέρωσε τόσο τον εισαγγελέα όσο και την αστυνομία  προχώρησε σε άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου.  Όλα αυτά έχουν καταγραφεί σε πρακτικό από την επιτροπή.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Κουνενάκης   έστειλε υπηρεσιακό σημείωμα στην αρμόδια υπάλληλο,  προκειμένου να παρουσιαστεί  και να παραδώσει το ταμείο. Αυτό δεν έγινε κι έτσι  διεξήχθησαν  οι παρακάτω ενέργειες:

Διατάχτηκε ΕΔΕ (Ένορκη Διοικητική Εξέταση)  με συγκεκριμένα ερωτήματα  και ανατέθηκε σε υπάλληλο  1ης  Τάξης του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Εστάλη έγγραφο στον  Γενικό  Διοικητή της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Κρήτης  κ. Θανάση Καρούντζο,  με το οποίο ενημερώθηκε για το πρόβλημα και ζητήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 168 του νόμου 3463/2006 η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου της  διαχείρισης του πρώην Δήμου Νεάπολης  και των 4 νομικών του προσώπων,  των οποίων το ταμείο είχε η ίδια υπάλληλος.