Σε εντατικοποίηση των ελέγχων θα προχωρήσει κατά τη διάρκεια των εορτών  η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής  Ενότητας Χανίων

Συγκεκριμένα σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

"Από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων γνωστοποιείται ότι εν όψει των εορτών θα γίνουν πιο εντατικοί οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται τόσο σε επιχειρήσεις ειδών διατροφής και λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όσο και στη διακίνηση αγαθών από τα μικτά κλιμάκια ελέγχων στα οποία συμμετέχουν υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών.

Παρακαλούνται οι επιχειρηματίες να θέτουν όλα τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία στην διάθεση των ελεγκτών."