Μια νέα καταγγελία , που μπορεί να οδηγήσει σε ομαδικές αγωγές κατά τράπεζας, έφτασε στα γραφεία της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αυτή τη φορά από Χανιώτισσα, που κάνει λόγο για "ληστρικό επιτόκιο"  σε πιστωτική κάρτα συγκεκριμένης Τράπεζας,

Η καταναλώτρια , κατήγγειλε στην ΄Ενωση ότι , είχε μία πιστωτική κάρτα με πιστωτικό αρχικό συμβαλλόμενο όριο 1.500 Ευρώ ,πριν από μια δεκαπενταετία.

Σήμερα το πιστωτικό  όριο συναλλαγών της, μονομερώς αυξανόμενο έφθασε στις  18.000 ευρώ.

Βασικό και ενδιαφέρον σημείο της καταγγελίας είναι   ότι , όπως αναφέρει η Ένωση, ενώ ο λογαριασμός της πιστωτικής κάρτας της καταναλώτριας, δεν έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή, της μπλόκαραν την κάρτα, την έχει κρατήσει η Τράπεζα, από τον Ιούλιο,  το ποσό  τότε της χρέωσης έφθανε σχεδόν του πιστωτικού ορίου, και παρότι σταμάτησε τις αγορές και παρότι έχει πληρώσει 1800 Ευρώ , το ποσό που συνέχεια εμφανίζεται ως οφειλόμενο ποσό ,περνάει πλέον τις 17.000.

Επίσης καταγγέλλεται ότι ενώ το ποσό του επιτοκίου αγορών, για την συγκεκριμένη Τράπεζα ,στο σημείωμα του λογαριασμού λανσάρεται στο 16,95% για αγορές  και για ανάληψη μετρητών 19,15%  το επιτόκιο που της καταλογίζεται το ξεπερνά,  συνάμα δε καταγγέλλει, ότι οχλήθηκε και ενοχλήθηκε από δικηγορικό γραφείο των Αθηνών ,που ενεργούσε για λογαριασμό της Τράπεζας, και της απαιτήθηκε η  ταυτοποίηση των στοιχείων της καταναλώτριας τηλεφωνικά, χωρίς η καταναλώτρια να έχει εκχωρήσει τέτοιο  συμβατικό δικαίωμα .

Η Ένωση, μετά την μαρτυρία της Χανιώτισσας, προειδοποιεί ότι πολύ σύντομα θα καλέσει όλους τους πελάτες της  τράπεζας, να εξετάσουν τον υπολογισμό του χρέους, που τους έχει καταλογίσει, και θα  της ασκήσουν αγωγές διεκδίκησης των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών.
.
Τέλος, το θέμα αυτό θα εξεταστεί λεπτομερώς από το Οικονομοτεχνικό Τμήμα, της ΄Ενωσης , θα περάσει στο Νομικό, θα κληθούν οι καταναλωτές που βρίσκονται "θύματα "τέτοιων πρακτικών ,να υποβάλλουν αιτήσεις Ομαδικής Αγωγής, για επιστροφή χρημάτων μη νομίμως κρατηθέντων, συνάμα δε θα ενημερωθούν και οι Αρχές ,για τα περαιτέρω ,μα προπάντων η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, αρμοδία" για την προστασία των καταναλωτών".'

Με αφορμή την παραπάνω καταγγελία ,   η΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , καλεί τους κατόχους πιστωτικών καρτών, να εξετάζουν με προσοχή τις χρεώσεις των λογαριασμών, εάν παρατηρηθούν παραπάνω χρεώσεις,ή αμφισβητούν την χρέωση, να απευθύνονται στην ΄Ενωση