Το πρόγραμμα επιχορηγήθηκε αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν σε 3 ροές, μαθητές και εκπαιδευτικοί (ως συνοδοί) των τομέων:

α) Δομικών έργων, Δομημένου περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της αντίστοιχης ειδικότητας (Τεχνικών δομικών έργων και Γεωπληροφορικής), (10 μαθητές/τριες)

β) Μηχανολογίας της ειδικότητας Τεχνικών Οχημάτων, (12 μαθητές/τριες)

γ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας, (12 μαθητές/τριες) των ειδικοτήτων Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθών Φυσικοθεραπευτή, Αισθητικής τέχνης και Κομμωτικής τέχνης.

Οι μαθητές/τριες του τομέα υγείας κατά την πρώτη ημέρα.

Η κύρια στόχευση του 1ου ΕΠΑ.Λ. αφορά την κάλυψη των αναγκών άσκησης και πρόσθετης επιμόρφωσης των μαθητών με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Οι κλάδοι Δομικών έργων, Υγείας και Μηχανολογίας είχαν την ευκαιρία μέσα από αυτή τη δράση να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην:

Α. Βιωματική εκπαίδευση των μαθητών σε φορείς και επιχειρήσεις, η οποία μέσα από την πρακτική άσκηση και την καθημερινή, ενεργό συμμετοχή, αποτελεί την καλύτερη μέθοδο για την αφομοίωση της γνώσης. Απόκτηση τεχνογνωσίας και γνωριμία με την καινοτομία.

Β. Διεύρυνση των οριζόντων των μαθητών μέσα από μια μοναδική εμπειρία σε εργασιακό περιβάλλον άλλης χώρας. Αφύπνιση και κινητοποίησή τους για επίτευξη νέων στόχων. Ενίσχυση της πίστης στον εαυτό τους και στις ικανότητές τους.

Γ. Διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης, επαγγελματική ηθική, καλλιέργεια στοιχείων της προσωπικότητάς τους όπως η οργάνωση, η συνέπεια, η υπευθυνότητα. Καλλιέργεια της ομαδικότητας, της συνεργασίας και αλληλοκατανόησης.

Δ. Διαμόρφωση ευρωπαϊκής συνείδησης και καλλιέργεια της προσαρμοστικότητας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Ε. Βελτίωση δεξιοτήτων στην ξένη γλώσσα (αγγλικά), γνώση και κατανόηση της επιστημονικής ορολογίας του κλάδου.

ΣΤ. Γνωριμία του διδακτικού προσωπικού με άλλα ιδρύματα, δικτύωση και υιοθέτηση καλών πρακτικών.

Για 16 ημέρες, λοιπόν, μαθητές 3 τομέων και συνολικά 6 ειδικοτήτων, 34 μαθητές με συνολικά 10 συνοδούς, στην Λεμεσό της Κύπρου, από τις 12 Μαρτίου που αναχώρησαν μέχρι και τις 27 Μαρτίου 2022 όπου και επέστρεψαν, είδαν από κοντά το μελλοντικό τους επάγγελμα, παρακολούθησαν πολιτιστικά και επαγγελματικά απογευματινά σεμινάρια και σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια που συμπληρώσαν κατά την φάση της αξιολόγησης, επιτεύχθηκαν σχεδόν στο 100% οι αρχικοί στόχοι. Μία μοναδική εμπειρία για τους μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλά και ένας νέος δρόμος για το σχολείο.

Η εκπαιδευτική αυτή δράση διεύρυνε τους επαγγελματικούς και τεχνολογικούς ορίζοντες των συμμετεχόντων με γνώσεις και δεξιότητες που αύξησαν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες. Η κοινότητα του σχολείου δηλώνει υπερηφάνεια αλλά και τον σεβασμό προς τους μαθητές της για το ενδιαφέρον τους, την υπευθυνότητά τους και την άψογη διεκπεραίωση όλων όσων ανέλαβαν από την φάση της προετοιμασίας μέχρι και την αξιολόγηση του προγράμματος.

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου έχει ήδη πετύχει την επιχορήγηση αντίστοιχου προγράμματος στους αντίστοιχους τομείς με δύο ροές στην Γερμανία και μία στην Κύπρο, όπου θα πραγματοποιηθεί την επόμενη σχολική χρονιά.

Tags:

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook