«Ένεση» ρευστού ύψους 1 δις ευρώ θα χορηγήσει η ΕΕ για τη δημιουργία ταμείου εγγυοδοσίας προς τις τράπεζες, ώστε αυτές να δώσουν δάνεια 1 δισ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα, ξεκινάει μέσα στην εβδομάδα, και θα μπορεί να παρέχει ακόμη και κεφάλαια κίνησης.