Επιτόπιους αιφνιδιαστικούς ελέγχους στα γραφεία των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), παγκύπρια, άρχισαν από την Πέμπτη λειτουργοί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν την συμμόρφωση των ΚΕΠΕΥ με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές πηγάζουν από τη νομοθεσία.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, η Πρόεδρος της Επιτροπής Δήμητρα Καλογήρου είπε ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι έχουν αρχίσει από χθες Πέμπτη στη βάση προγράμματος που έχει καταρτιστεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο οποίο αναφέρονται κάποιες εταιρείες που χρήζουν ελέγχου, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη διενεργηθεί έλεγχοι σε δύο ΚΕΠΕΥ στη Λευκωσία και μία στη Λάρνακα.

«Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μέσα στα πλαίσια της εξουσίας που του παρέχει ο νόμος αποφάσισε τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στα γραφεία των ΚΕΠΕΥ για να ελέγξει τη συμμόρφωση τους με τη νομοθεσία», είπε η Πρόεδρος της Επιτροπής.

Σημείωσε ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν και στις επόμενες ημέρες, βάσει του προγράμματος που έχει καταρτιστεί.