Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επισήμως την Τετάρτη από την Ελλάδα να αλλάξει τη φορολογική νομοθεσία της, που συνεπάγεται διακριτική μεταχείριση εις βάρος των κεφαλαίων τα οποία διατηρούν στο εξωτερικό οι κάτοικοι Ελλάδας.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, στο πλαίσιο της ελληνικής φορολογικής αμνηστίας, για τα δηλωμένα κεφάλαια που μεταφέρονται σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα παρέχεται το πλεονέκτημα χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή από ό,τι για τα κεφάλαια που παραμένουν κατατεθειμένα στο εξωτερικό.

Ειδικότερα οι Έλληνες φορολογούμενοι που εκουσίως δηλώνουν κεφάλαια κατατεθειμένα στο εξωτερικό μπορούν να επωφεληθούν από προσωρινή φορολογική αμνηστία. Επιπλέον, εάν μεταφέρουν τα εν λόγω δηλωμένα κεφάλαια σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα, για διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους, καταβάλλουν φόρο 5% επί των κεφαλαίων, ενώ ο ισχύων φορολογικός συντελεστής για τα κεφάλαια που παραμένουν κατατεθειμένα εκτός Ελλάδος είναι 8%.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω διατάξεις διακριτικής μεταχείρισης δεν συμβιβάζονται με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και με την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, που προβλέπονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Το αίτημα διατυπώνεται υπό μορφή «αιτιολογημένης γνώμης». Εάν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

protothema.gr, ΑΠΕ