Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου στις 19:00 

Θέμα της συνεδρίασης «Γνωμοδότηση σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων και το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012.»