Το ενδεχόμενο να μην γίνουν μεταφορές μαθητών στα σχολεία από την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012, θέλουν να αποτρέψουν οι δημοτικές αρχές στα Χανιά, οι οποίες, όπως και στην υπόλοιπη Κρήτη έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του έργου, μετά τους άγονους διαγωνισμούς.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο, το έργο της μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία, μετά την κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, το 2011 το ανέλαβαν – προσωρινά – οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, και από την 1η Ιανουαρίου 2012, περνά στην αρμοδιότητα των Δήμων.

Σύμφωνα με τον Νόμο οι Δήμοι προκήρυξαν διαγωνισμούς, αλλά αυτοί απέβησαν άκαρποι καθώς δεν κατατέθηκαν προσφορές. Και παρά του ότι όλοι οι Δήμοι ζήτησαν να συνεχιστεί να είναι αρμόδια η Περιφέρεια μέχρι το τέλος του σχολικού έτους, το υπουργείο αρνήθηκε κατηγορηματικά, με αποτέλεσμα η μεταφορά των μαθητών να βρίσκεται στον «αέρα» και ο κίνδυνος να μην μπορούν να πάνε οι μαθητές στα σχολεία από τις 9/1 είναι ορατός.

Οι Δήμοι έχουν ήδη αποφασίσει να αναθέσουν το έργο με την διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης, αλλά και εκεί «παίζονται παιχνίδια» κυρίως σε ότι αφορά στα ΚΤΕΛ υπεραστικών λεωφορείων που εκτελούσαν το έργο.

Οι ιδιοκτήτες των ΚΤΕΛ από την πλευρά τους, έχουν τεράστιο πρόβλημα με το θέμα των έγκαιρων πληρωμών καθώς έχουν φτάσει στο σημείο να δανείζονται για να προμηθεύονται καύσιμα αφού με δύο λόγια, οι πληρωμές για την μεταφορά των μαθητών γίνονται με τεράστιες καθυστερήσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Δήμαρχος Πλατανιά και γραμματέας της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, κ.Γιάννης Μαλανδράκης, συγκαλεί αύριο Τρίτη ευρεία σύσκεψη όλων των Δημάρχων με την συμμετοχή και του προέδρου του ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 3μμ στο δημαρχείο Πλατανιά και θα αποτελέσει την πρόγευση για την διαδικασία της διαπραγμάτευσης η οποία θα γίνει την Τετάρτη 28/12 στο Δημαρχείο Χανίων.

Εκεί, στις 10 το πρωί, έχει κληθεί κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης για το έργο της μεταφοράς των μαθητών.

Η προκήρυξη του Δήμου Χανίων

« Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αρ. 1053/15.12.2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης, βάσει του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007, για την επιλογή αναδόχων της σύμβασης « ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ».

Καλεί τους ενδιαφερόμενους δηλ. α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, β) ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και γ) συνεταιρισμοί,με αντικείμενο δραστηριότητας την μεταφορά προσώπων,
να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία « ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ».

Η οικονομική προσφορά των ενδιαφερομένων θα υποβληθεί με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, άνευ ορίου, επί του προϋπολογισμού έκαστου δρομολογίου που συντάχθηκε από τον εργοδότη, , στο οποίο επιλέγει ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Π.Δ. 28/1980.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στις 28 Δεκεμβρίου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, Κυδωνίας 29, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι φάκελοι Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον συνοδεύονται από αίτηση του διαγωνιζόμενου και έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης.

Οι προδιαγραφές της εργασίας είναι ίδιες με αυτές των τευχών διαγωνισμού που απέβη άγονος και ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με την προσφορά τους να καταθέσουν πλήρη φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούσε η με αριθ. πρωτ. 72693/31.08.2011 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού ( Διακήρυξη, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων κτλ ) από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 ( πληρ. κ. Μαρμαριτσάκη Μαρία, κ. Φιλιπποπούλου Σοφία ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr»