Να απλοποιήσει τις διαδικασίες, ώστε να γίνουν «πράσινες» οι ταράτσες σε δώματα, στέγες και ημιυπαίθριους, επιχειρεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλάζοντας τη σχετική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Σηφουνάκη: «Στην Ελλάδα, ειδικότερα, τα κτήρια ευθύνονται για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και για το 45% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, η έλλειψη πράσινων επιφανειών επηρεάζει τη δημόσια υγεία, αλλά και επιβαρύνει τη συλλογική ψυχολογία των κατοίκων της πόλης, εντείνοντας ένα αίσθημα δυσφορίας. Το παράδειγμα της Αθήνας είναι χαρακτηριστικό: κάθε φορά που αντικρίζουμε την πόλη από ψηλά, βλέπουμε γκρίζες ταράτσες, ασχήμια και αταξία».

Αυτός είναι και ο λόγος που το υπουργείο αποφάσισε να αλλάξει τα πάντα σχετικά με τις φυτεύσεις στις ταράτσες. Έτσι, για τα υφιστάμενα κτήρια, η μεγάλη τομή στο θεσμικό πλαίσιο είναι ότι δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Ο ιδιοκτήτης καταθέτει στην οικεία υπηρεσία δόμησης μόνο έγγραφη ενημέρωση/ γνωστοποίηση εργασιών, η οποία συνοδεύεται από:

- υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του χώρου για την κατασκευή της φυτεμένης επιφάνειας ή συναίνεση συνιδιοκτητών, εφόσον πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο του κτηρίου
- υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου του έργου, όπου δηλώνει την ανάληψη της ευθύνης που απορρέει από την υλοποίηση του έργου
- τεχνική έκθεση αντοχής - στατικής επάρκειας του κτηρίου
- τεχνική έκθεση κατασκευής φυτεμένης επιφάνειας
- αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής αδείας ή, εφόσον δεν υπάρχει, αντίγραφο της ένταξης σε ρυθμίσεις τακτοποίησης όπως π.χ. ο Ν. 4014/2011 και
- φωτογραφίες του κτίσματος, του περιβάλλοντος αυτού χώρου και της επιφάνειας που πρόκειται να φυτευτεί.