Στης 29 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2012.

2. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑΣ έτους 2012.

3. Απευθείας ανάθεση εργασίας μεταφορών μαθητών Α/βαθμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σητείας για το 2012.

4. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των παρακάτω έργων:

- Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Ιτάνου.

- Μόνωση οροφής & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου δημοτικού κατ/τος πρώην Δήμου Λεύκης.

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση ΔΙΓΟ-ΜΝΗΜΑ Κατσιδωνίου.

6. Παράταση ισχύος προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση του έργου: Ανόρυξη γεώτρησης στο Γούδουρα (θέση ΜΕΛΙΤΕΡΟ).

7. Λήψη νέας απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΤΕΙ Κρήτης για την ανάθεση ερευνητικού προγρ/τος αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών στη Δημοτική ενότητα Λεύκης και στην τοπική κοινότητα Ζάκρου, μετά την ακύρωση από την Περιφέρεια της προηγούμενης.

8. Αποδοχή χρηματοδότησης από τη ΔΕΗ για την εκπόνηση των παρακάτω μελετών:

- Μελέτη βελτίωσης της επαρχιακής οδού Πιλαλήματα-Γούδουρας, ποσό 100.000,00 €

- Ολοκλήρωση μελέτης παράκαμψης Γούδουρα της Δ.Ε. Λεύκης, ποσό 50.000,00 €

9. Μεταφορά στη ΔΕΥΑΣ της αρμοδιότητας ύδρευσης-αποχέτευσης στις Δημοτικές Ενότητες Ιτάνου και Λεύκης και στις τοπικές κοινότητες του πρώην Δήμου Μακρυγιαλού.

10. Παραχώρηση έργου: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων πόλης Σητείας, στη ΔΕΥΑΣ.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λύση του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης Ν.Π.Δ.Δ.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύσταση Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κρήτης.

13. Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: Προμήθεια και εγκατάσταση ευρυζωνικού Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών.

14. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο.

15. Διαγραφή οφειλής από τέλος κοιν. χώρου λόγω λάθους εγγραφής.

16. Χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκής αγοράς.

17. Αναμόρφωση πρ/σμού.

18. Συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών του Δήμου για το έτος 2012 :

- διενέργειας προμηθειών Ε.Κ.Π.ΟΤΑ

- διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης- εκμίσθωσης ακινήτων

- εκτίμησης-καταμέτρησης

- επίλυσης φορολογικών διαφορών

- παραλαβής έργων

19. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών που διενεργήθηκαν με βάση τον Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.