Με την είδηση ότι την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκανδαλίδης, θα ανακοινώσει νέες λεπτομέρειες και διορθώσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης, από την Κομοτηνή, σφραγίστηκε η ημερίδα της ΠΑΣΕΓΕΣ σε αθηναϊκό ξενοδοχείο.

 Επίσημα, το υπουργείο δηλώνει ότι σκοπός της επίσκεψης του κ. Σκανδαλίδη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι αποκλειστικά το καλάθι των προϊόντων, αλλά το γεγονός ότι στις 18 Φεβρουαρίου θα αρχίσουν να γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων για τα Σχέδια Βελτίωσης θα του δώσει την ευκαιρία να αναφερθεί αναλυτικά στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η προκήρυξη του προγράμματος και στις λύσεις που προτίθεται να δώσει για τα εξής θέματα:

- Το ύψος της προκαταβολής, αμέσως μετά την έγκριση, εξετάζεται να φτάνει το 50% για όσους καταθέτουν εγγυητική επιστολή, από το 20% που ισχύει τώρα.

- Ενδεχόμενη αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, μέχρι και τα 400 εκατ. ευρώ.

- Μείωση της ελάχιστης βαθμολογίας («βάσης») που απαιτείται και των σχετικών ελαχίστων προϋποθέσεων.

- Κατάθεση της άδειας λειτουργίας της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ή της μεταποιητικής εγκατάστασης, όχι με τον φάκελο της υποψηφιότητας, αλλά με την τελευταία αίτηση πληρωμής. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια ήδη προβλέπεται στις αποφάσεις του υπουργείου.

Στην ημερίδα που διοργάνωσε η ΠΑΣΕΓΕΣ, οι εκπρόσωποι του ΥΠΑΑΤ έδωσαν απαντήσεις σε ζητήματα τεχνικής φύσης, κυρίως, ενώ τα στελέχη της οργάνωσης ζήτησαν παράταση του χρόνου υποβολής φακέλου από τους αγρότες, έγκαιρη συγκρότηση των αρμόδιων επιτροπών παρακολούθησης, σαφή αναφορά ότι στους διικαιούχους περιλαμβάνονται και οι ΑΣΟ – κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αναφορά σε δημιουργία κέντρων αποθήκευσης και αξιοποίησης βιομάζας.
Σε τεχνικά ζητήματα έκανε αναφορά ο Γιώργος Πούμπουρας, στέλεχος της Ειδικής Γραμματείας του υπουργείου, τονίζοντας ότι για να ενταχτεί κάποιος στα σχέδια πρέπει να είναι γεωργός, αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης, ασφαλισμένος στον ΟΓΑ. Δεν χρειάζεται πλέον το ενοικιαστήριο στο φάκελο, καθώς η νόμιμη κατοχή κατοχυρώνεται κατά περίπτωση είτε από τη δήλωση ΟΣΔΕ είτε από το έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

(Agronews)