Περαιτέρω αλλαγές στα εργασιακά προωθεί από το νέο έος η κυβέρνηση της Κούβας. Από την 1η Ιανουαρίου «απελευθερώνεται» σειρά επαγγελμάτων, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να ορίζουν ακόμα και μόνοι τους τις τιμές, αλλά και να πληρώνουν φόρους.

Η κυβέρνηση του Ραούλ Κάστρο έχει προχωρήσει ήδη σε δραστική μείωση του δημοσίου τομέα. Χιλιάδες Κουβανοί έπαψαν να δουλεύουν για το Κράτος και στράφηκαν -αναγκαστικά- στο ελεύθερο επάγγελμα.

Στόχος του Κάστρο είναι το 40% των πολιτών να δουλεύουν για τον ιδιωτικό τομέα (με την κουβανική έννοια) μέχρι το 2016. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2010 ήταν μόλις 10%.

Δεκάδες επαγγέλματα στα οποία στράφηκαν οι Κουβανοί ουσιαστικά απελευθερώθηκαν με την έννοια ότι το Κράτος έδωσε άδειες, δικαιώματα αγοράς και πώλησης, ορισμού τιμών, αλλά και υποχρεώσεις, όπως η πληρωμή φόρων.