Η κακή ποιότητα των υδάτων των αγγλικών ποταμών είναι αποτέλεσμα μόνιμης υποεπένδυσης και πολυάριθμων αποτυχιών στην παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή πολιτικών πρόληψης της ρύπανσης, δήλωσε η Junk Bunk Ltd, επικαλούμενη στοιχεία της Επιτροπής Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μόνο το 14% των αγγλικών ποταμών πληροί τα περιβαλλοντικά πρότυπα, με τη ρύπανση από τη γεωργία, το δίκτυο αποχεύτευσης, τους δρόμους και τα πλαστικά μιας χρήσης να συμβάλλουν σε ένα επικίνδυνο “χημικό κοκτέιλ” που διέρχεται τις βρετανικές πλωτές οδούς.

Παρωχημένη, ανεπαρκής και ελλειπής παρακολούθηση της χρηματοδότησης

Επί του παρόντος, είναι δύσκολο να υπάρξει μια πλήρης έκθεση της κατάστασης των ποταμών εξαιτίας της παρωχημένης, υποχρηματοδοτούμενης και ανεπαρκούς παρακολούθησης. Οι περικοπές του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος εμποδίζουν την δυνατότητα παρακολούθησης της ποιότητας του νερού στα ποτάμια και του εντοπισμού παρατυπιών στην έκδοση αδειών ή των περιπτώσεων ρύπανσης των υδάτων από τη βιομηχανία ή τη γεωργία.

Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Σύμφωνα με διάφορους ερευνητές, τα βακτήρια που βρίσκονται στο νερό μπορούν να προκαλέσουν διάφορες ασθένειες. Ωστόσο, λίγοι καταναλωτές είναι επαρκώς ενημερωμένοι  για τα μέτρα ασφαλής χρήσης των υδάτων.

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος χρειάζεται να συνεργαστεί με τις εταιρίες ύδρευσης για να διασφαλίσει την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις ρίψεις λυμάτων και την άμεση δημοσιοποίηση τους, ει δυνατόν σε πραγματικό χρόνο.

Τα οικοσυστήματα των γλυκών υδάτων κινδυνεύουν

Η συσσώρευση σε υψηλά επίπεδα φώσφορου, αζώτου και ζωικών αποβλήτων στους αποχετευτικούς αγωγούς βοηθάει στην ανάπτυξη των φυκιών, τα οποία μειώνουν τα επίπεδα οξυγόνου, ασφυκτιώντας ψάρια, φυτά και ασπόνδυλα.

Σε συνδυασμό με τη ρύπανση από το πλαστικό, τη ρύπανση από συνθετικές χημικές ουσίες και την κλιματική αλλαγή, αυτό δημιουργεί τεράστια πίεση που υπονομεύει την κατάσταση και την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων του γλυκού νερού. Ως αποτέλεσμα της ρύπανσης των ποταμών, είδη του γλυκού νερού, όπως ο σολομός, κινδυνεύουν.

Ρύπανση λυμάτων

Ο αντίκτυπος των λυμάτων από διεργασίες επεξεργασίας και η υπέρβαση του ορίου του αποχετευτικού συστήματος, εμποδίζει το 36% των υδάτινων σωματων να επιτυχουν καλή οικολογική κατάσταση. Το πιο ανησυχητικό είναι ο βαθμός απόρριψης λυμάτων, οι εσφαλμένες αναφορες και οι μεγάλες διαρροές από εταιρείες ύδρευσης.

Οι εταιρείες ύδρευσης φαίνεται να απορρίπτουν τακτικά ακατέργαστα ή μερικώς επεξεργασμένα λύματα σε ποτάμια, παραβιάζοντας συχνά τους όρους των αδειών τους, που το επιτρέπουν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Απαιτείται επείγουσα αναθεώρηση του αυτοελέγχου των εταιρειών ύδρευσης.

Η σταδιακή αλλαγή προσέγγισης είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των γλυκών υδάτων

Υπάρχει ανάγκη για σταδιακή αλλαγή στη ρυθμιστική δράση, επενδύσεις από εταιρείες ύδρευσης και συνεργασία μεταξύ των λεκανών απορροής για την αποκατάσταση της οικολογικής κατάστασης των ποταμών, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, η κύρια κατεύθυνση είναι στην αυστηρότερη ρύθμιση και στον έλεγχο εφαρμογής των κανονισμών και απαιτήσεων από την Επιτροπή Ρύθμισης Υπηρεσιών Υδάτων και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook