Σε αγοραπωλησίες συμμετοχών εισηγμένων και θυγατρικών τους προχώρησαν το Δεκέμβριο αρκετές εισηγμένες επιχειρώντας είτε να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη ρευστότητα και να βελτιώσουν την εικόνα των ισολογισμών τους, είτε να ολοκληρώσουν επιχειρηματικές κινήσεις που ετοιμάζουν εδώ και καιρό. Μέσα στο Δεκέμβριο κάποιες λίγες εισηγμένες -όσες μπόρεσαν- για την εξασφάλιση ρευστότητας προχώρησαν επίσης στην αναχρηματοδότηση των δανείων τους με ομολογιακά ή στην εξαγγελία αυξήσεων κεφαλαίου.

Εν όψει της δύσκολης χρονιάς, όπως αναμένεται το 2012, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να θέσουν τις βάσεις για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε ένα δυσχερές επιχειρηματικό περιβάλλον με τις γνωστές δυσκολίες στην ανεύρεση ρευστότητας.

Κεραμεία Αλλατίνη
Η Κεραμεία Αλλατίνη προέβη, στις 15-12-2011, στην πώληση της συμμετοχής της στην «Κεραμεία Αλλατίνη Φωτοβολταϊκά Πάρκα», συμμετοχή που αντιστοιχούσε με το 51% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, ή 61.200 μετοχές επί συνόλου 120.000 μετοχών έναντι τιμήματος 420.000 ευρώ.

Sciens
Ο κ. Ιωάννης Ρήγας, πρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος της Sciens, στις 21.12.2011, απέκτησε έμμεσα συνολικά 1.611.755 μετοχές της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 0,6% μέσω της απόκτησης του ελέγχου της αλλοδαπής εταιρείας «NIKH LLC», έναντι συνολικού ανταλλάγματος 240.151,50 ευρώ.

Σελόντα
Τα «Ιχθ/φεία Σελόντα» επιλέγουν να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην αγορά της Τουρκίας και θέλουν να απεμπλακούν από τη δραστηριότητα στην Ουαλλία. Στις 7/12 ανακοίνωσαν την υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση του 44% που κατέχει η νορβηγική Fjord Marin στην τουρκική FJORD MARIN DENIZ URUNLERI URETIM VE SANAYI TICARET A.S.

Lavipharm
Η Lavipharm ανακοίνωσε ότι η θυγατρική εταιρεία Lavipharm Active Services προχώρησε στη μεταβίβαση του 66,67% των κοινών μετά δικαιωμάτων ψήφου μετοχών που κατείχε στην εταιρεία ΝΕΟΦΑΡΜ Α.Ε. με έδρα τα Ιωάννινα στο μέτοχο μειοψηφίας.

Ιλυδα
Η Ιλυδα προχώρησε στη μεταβίβαση ποσοστού 31% «PROSVASIS ΑΕΒΕ», αντί του τιμήματος των 117.180 ευρώ, ενώ διατηρεί το 24%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επαναγοράς του εν λόγω μεταβιβασθέντος ποσοστού συμμετοχής της, αντί του αυτού καταβληθέντος ως άνω τιμήματος μετά την παρέλευση τριετίας.

MLS
Η πώληση μεριδίων της MLS σε θεσμικούς επενδυτές συνδέεται με την ανάγκη της εταιρείας να προσελκύσει κεφάλαια για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Η εταιρεία διέθεσε όλες τις ίδιες μετοχές που κατείχε σε θεσμικούς επενδυτές και πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχουν 15 θεσμικοί επενδυτές οι οποίοι κατέχουν το 16%.

MIG
Ολοκληρώθηκε η πώληση του 90% της Vivartia Cyprus LTD μεταξύ της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. και των Κυπρίων επιχειρηματιών Αλ. Χαραλαμπίδη και Μ. Σιακόλα και εξοφλήθηκε το υπόλοιπο του τιμήματος, όπως ανακοινώθηκε από τη Marfin Investment Group.

Marfin Bank
Η τράπεζα πώλησε το σύνολο της συμμετοχής της (70,4%) στη θυγατρική της στην Εσθονία, MARFIN PANK EESTI AS (MPE), έναντι 6,6 εκατ. ευρώ. Επιπλέον η ΜΡΒ εκχώρησε στην UKRSELHOSPROM PCF LLC το σύνολο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της που προκύπτουν από δάνειο μειωμένης εξασφάλισης χορηγηθέντος στη ΜΡΕ, λαμβάνοντας για την εκχώρηση το ισόποσο του υπολοίπου του δανείου, ύψους 4 εκατ. ευρώ πλέον τόκων κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Tράπεζα Πειραιώς
H Tράπεζα ανέθεσε στην Barclays Capital να λειτουργήσει ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος στην πώληση της θυγατρικής της στην Αίγυπτο, Piraeus Bank Egypt. H διαδικασία πώλησης θα ξεκινήσει αμέσως.

ATEbank
Oλοκληρώθηκε η εξαγορά ποσοστού 9,27% της ATEbank Romania, από την ATEbank αυξάνοντας έτσι το ποσοστό συμμετοχής της από 84% σε 93,27%. Παράλληλα, όμως, προσέλαβε σύμβουλο για τη διενέργεια διαγωνισμού για την πώληση της συμμετοχής της στην ATEbank Romania.

Τράπεζα Κύπρου
Η Τράπεζα Κύπρου έχει υπογράψει δεσμευτική συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής της τράπεζας στην Αυστραλία, (Bank of Cyprus Australia), στην Bendigo. Το τίμημα πώλησης εκτιμάται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ και η πώληση υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών της Αυστραλίας και της Κύπρου.

Δέκα πωλήσεις και μια αγορά

Dionic: Πώλησε το 37,5% της θυγατρικής ΕΝΑΛΕΝ
Σελόντα: Αγόρασε το 44% της Fjord Marin Deniz
Lavipharm: Πώλησε το 66,67% της ΝΕΟΦΑΡΜ
ΙΛΥΔΑ: Πώλησε το 31% της Prosvasis
MLS: Πώλησε το 16% των μετοχών της σε θεσμικούς
Κεραμεία Αλλατίνη: Πώλησε το 51% της Κεραμεία Αλλατίνη Φωτοβολταϊκά
MIG: Πώλησε το 90% της Vivartia Cyprus
Marfin Bank: Πώλησε το 70,4% της Marfin Pank Eesti
ATEbank: Θα πουλήσει την ATE Bank Romania
Τράπεζα Πειραιώς: Θα πουλήσει την Peiraeus Egypt
Τράπεζα Κύπρου: Πώληση θυγατρικής Bank of Cyprus Australia


imerisia.gr