Από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2012, δεν θα πραγματοποιούνται εισπράξεις στο Ταμείο του Δήμου, λόγω αλλαγής χρήσης του Οικονομικού Έτους.