Την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ύψους 380 εκατ. ευρώ με την ανάληψη από το ελληνικό Δημόσιο 1.266.666.666 νέων προνομιούχων μετοχών ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς την Παρασκευή.

H εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ενισχύει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου διαμορφώνοντας το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 9,8%.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρει: «Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι, κατόπιν απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23.12.2011, που ελήφθη σύμφωνα με το ν. 3723/2008 ''για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας'', ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ύψους €380.000.000 και ανελήφθησαν από το Ελληνικό Δημόσιο 1.266.666.666 νέες προνομιούχες μετοχές»

«H εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενισχύει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, διαμορφώνοντας το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 9,8% (με βάση τα στοιχεία Σεπτεμβρίου 2011, χωρίς τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες)» καταλήγει η ανακοίνωση.


in.gr