Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γ. Ν. Χανίων προκειμένου να προβεί για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023,εξάμηνο κατάρτισης 2022Β :

α) στην επιλογή-εγγραφή υποψηφίων για το Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ φοίτησης της ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (εκτός Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου)
και
β) στην έγγραφή υποψηφίων στο Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ φοίτησης της ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ενημερώνει

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά επιλογής-εγγραφής, στη Γραμματεία του ΙΕΚ από 01-09-2022 έως και 15-09-2022, και ώρες 08:30- 13:00.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης επιλογής στο Α΄ εξάμηνο έχουν οι κάτοχοι απολυτήριου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και ισότιμων τίτλων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών έχουν οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ καθώς και ισότιμων τίτλων συναφούς ειδικότητας.

Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Δ.Ι.Ε.Κ. με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες, υποβάλλοντας σχετική αίτηση από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1. Σχετική αίτηση (Χορηγείται από το ΔΙΕΚ).
2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία.
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία).
4. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς.(ομογενείς)
5. Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.(αλλοδαπούς)
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.

Επιπλέον,

• για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1,όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 τ του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).
• Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.
• Σε ότι αφορά τους τίτλους Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται προηγουμένως επίσημη μετάφραση του τίτλου, καθώς και η ισοτιμία του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Πληροφορίες τηλ.2821342404,408

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook