Το «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης» αναλαμβάνει δικαστικός συμπαραστάτης του 19χρονου ΑμεΑ από τον δήμο Πλατανιά ο οποίος φέρεται να έχει πέσει θύμα βιασμού και κακοποίησης από την εποχή που ήταν ακόμα ανήλικος.

Θυμίζουμε ότι τον Μάιο είχε δοθεί προσωρινά η δικαστική συμπαράσταση στο «Σωματείο Φίλοι ΑμεΑ Γλώσσας Δήμου Πλατανιά» μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

Όπως ενημερώνει ο δικηγόρος Νικόλαος Ντουντουλάκης:

«Σύμφωνα με την απόφαση αυτή ο 19χρονος τίθεται, πλέον, σε καθεστώς μερικής στερητικής δικαστικής συμπαράστασης, ήτοι μπορεί να διενεργεί οικονομικές συναλλαγές, όχι όμως χαριστικές, μέχρι του ποσού των 200 ευρώ, πλην, όμως, κρίνεται πλήρως ανίκανος να επιχειρεί αυτοπροσώπως κάθε άλλη πράξη και δικαιοπραξία, καθώς και να παρίσταται αυτοπροσώπως ενώπιον φορέων, οργανισμών, υπηρεσιών, δικαστικών, ανακριτικών ή άλλων αρχών για ζητήματα που αφορούν στην προσωπική ή περιουσιακή του κατάσταση.

Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης του 19χρονου για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι την τελεσιδικία της αλλά και οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης για το μετέπειτα της τελεσιδικίας της απόφασης χρόνο, διορίζεται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ“, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, υπέρ του οποίου παραστάθηκα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων στις 24-3-2022.

Η επιμέλεια του προσώπου του 19χρονου ανατίθεται εν μέρει στον ως άνω δικαστικό συμπαραστάτη, μόνο όσον αφορά τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του.

Τα καθήκοντα του εποπτικού συμβουλίου θα ασκεί ο Ειρηνοδίκης Χανίων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, προέκυψε ότι δεν υπάρχει κατάλληλο φυσικό πρόσωπο, το οποίο να είναι σε θέση να αναλάβει τα καθήκοντα του δικαστικού συμπαραστάτη, ενώ το ως άνω ΝΠΔΔ δεν αποτελεί μονάδα ψυχικής υγείας και επομένως δεν υφίσταται κώλυμα διορισμού του ως δικαστικός συμπαραστάτης.

Εξάλλου, το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων έκρινε ότι τόσο οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης του 19χρονου στον οικισμό Γλώσσας Πλατανιά όσο και τα σε βάρος του περισταατικά κακοποίησης, που έλαβαν χώρα στον ίδιο τόπο, ήταν σε γνώση της τοπικής κοινωνίας, η οποία, όμως, δεν επέδειξε τα απαιτούμενα αντανακλαστικά.

Τέλος, η κύρια παρέμβαση, που είχε ασκήσει το σωματείο με την επωνυμία “Φίλοι ΑΜΕΑ Γλώσσας Δήμου Πλατανιάαπορρίφθηκε ως απαράδεκτη, καθόσον κρίθηκε ότι δεν εμπίπτει στα πρόσωπα, που σύμφωνα με το νόμο νομιμοποιούνται ενεργητικά να ασκήσουν κύρια παρέμβαση για την θέση του 19χρονου σε δικαστική συμπαράσταση.»

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook