Η σκοπιμότητα εκπόνησης γεωλογικών μελετών καθώς και οι δυνατότητες χρήσης της στην εκπόνηση σχεδίων πόλης, θα αποτελέσει το κεντρικό θέμα σε ημερίδα με τη στήριξη  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η ημερίδα αφορά κυρίως γεωλόγους και μηχανικούς καθώς και υπαλλήλους τεχνικών υπηρεσιών στους οποίους θα αναπτυχθεί η σπουδαιότητα των γεωλογικών μελετών ως εργαλείου για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων σχετικά με το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.

Ο τίτλος της Ημερίδας "Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ: Προβλήματα και δυνατότητες» θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το πρωί στο Μουσείο Φυσικής ιστορίας

Την εκδήλωση διοργανώνουν από κοινού η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, οι  ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παρ. Κρήτης, Τ.Ε.Ε./Τμ. Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης, ΙΓΜΕ/περιφερειακή μον. Κρήτης, και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.