Υπεγράφη και αναρτήθηκε στην Διαύγεια,  η απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Χαρδαλιά, για τη μετακίνηση με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου των οπλιτών θητείας και των δοκίμων εφέδρων αξιωματικών κατά το 2023 με τους αστικούς συγκοινωνιακούς φορείς της Αλεξάνδρειας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Ιωαννίνων, της Καρδίτσας, της Νάουσας, της Πάτρας, του Στεφανοβικείου και των Χανίων.

  Στην απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας αναφέρονται τα εξής:

«1. Εγκρίνουμε την αναγκαιότητα – σκοπιμότητα για τη μετακίνηση με τους αστικούς συγκοινωνιακούς φορείς των πόλεων της Αλεξάνδρειας, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Νάουσας, Πάτρας, Στεφανοβικείου και Χανίων, με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου, των οπλιτών θητείας και των Δόκιμων Έφεδρων Αξιωματικών (ΔΕΑ) κατά το έτος 2023.

2.  Τη σύναψη συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με άρθρο 32 του ν.4412/16, λόγω ύπαρξης του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, για τη μετακίνηση με τους αστικούς συγκοινωνιακούς φορείς των πόλεων της Αλεξάνδρειας, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Νάουσας, Πάτρας, Στεφανοβικείου, και Χανίων για την ανάθεση της μετακίνησης, με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου, των οπλιτών θητείας και των Δόκιμων Έφεδρων Αξιωματικών (ΔΕΑ) και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπηρετούν τη θητεία τους στις πόλεις αυτές.

3. Το εκτιμώμενο από το ΥΠΕΘΑ μέγιστο κόστος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), της ετήσιας συμβατικής δαπάνης, βάσει των στοιχείων που διαθέτει, ανέρχεται στο ποσό των 194.988,00 € όπως παρακάτω:

α. Μετακίνηση στην πόλη της Αλεξάνδρειας 5.000,00 €

 β. Μετακίνηση στην πόλη του Βόλου 33.872,00 €

γ. Μετακίνηση στην πόλη του Ηρακλείου 43.400,00 €

δ. Μετακίνηση στην πόλη των Ιωαννίνων 12.500,00 €

ε. Μετακίνηση στην πόλη της Καρδίτσας 38.500,00 €

στ. Μετακίνηση στην πόλη της Νάουσας 15.056,00 €

 ζ. Μετακίνηση στην πόλη της Πάτρας 8.760,00 €

η. Μετακίνηση στην πόλη του Στεφανοβικείου 21.900,00 €

θ. Μετακίνηση στην πόλη των Χανίων 16.000,00 €

4. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης άρχεται από 01 Ιανουαρίου 2023 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

5. Εξουσιοδοτούνται οι Ανώτεροι Διοικητές Φρουρών των πόλεων Αλεξάνδρειας, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Νάουσας, Πάτρας, Στεφανοβικείου και Χανίων για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.»

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook