Με την ερώτησή του ο Χανιώτης βουλευτής καταγγέλλει μεθόδευση από πλευράς των επενδυτών με σκοπό να δοθεί άδεια στην επένδυση κατά παράβαση της ουσίας των σχετικών διατάξεων του νόμου.

Συγκεκριμένα, βασιζόμενος σε πρόσφατα σχετικά έγγραφα του Δήμου Κισάμου, ο Μ.Βολουδάκης τονίζει ότι επιχειρείται η κατάτμηση του έργου σε τρία υποτίθεται διαφορετικά έργα, ώστε η περιβαλλοντική αδειοδότηση να γίνει με κριτήρια πολύ ελαστικότερα από αυτά που το πραγματικό μέγεθος της επένδυσης επιβάλλει. Αν η διαδικασία αυτή γίνει δεκτή, το αποτέλεσμα θα είναι να μην εκτιμηθούν στις πραγματικές τους διαστάσεις οι περιβαλλοντικές συνέπειες του έργου, σε μια περιοχή με σπάνιο φυσικό κάλλος και σημαντική συμβολή στο τουριστικό προϊόν ολόκληρης της Κρήτης.

Ο Μανούσος Βολουδάκης ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να διασφαλίσει ότι για το έργο θα υποβληθεί μια ενιαία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως ο νόμος ορίζει, ώστε να μπορέσει αυτό να αξιολογηθεί στις πραγματικές του διαστάσεις.

H Ερώτηση

Θέμα: Περιβαλλοντική αδειοδότηση επένδυσης εξόρυξης γύψου στο Στόμιο Κισάμου

Η περιοχή του Στομίου της Δ.Ε. Ιναχωρίου του Δήμου Κισάμου, είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, πολύ κοντά στην παγκοσμίως γνωστή παραλία του Ελαφονησίου, έναν από τους σημαντικότερους πόλους έλξης για τους επισκέπτες της Κρήτης.

Στην περιοχή υπάρχουν κοιτάσματα γύψου, για τα οποία πρόσφατα έχει εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον. Τόσο η ιδιαιτερότητα του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, όσο και η σημασία του για τον τουρισμό ολόκληρης της Κρήτης καθιστούν αναγκαία την αυστηρή και σχολαστική τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη διαδικασία αδειοδότησης της όποιας επενδύσεως.

Στην προκειμένη όμως περίπτωση, η διαδικασία που ακολουθείται από τους επενδυτές και ως τώρα γίνεται δεκτή από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, συνιστά απαράδεκτη μεθόδευση με σκοπό να παραβιασθεί τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα του νόμου.

Συγκεκριμένα, ενώ κατ’ ουσίαν πρόκειται για μια επένδυση εξόρυξης σε έκταση περίπου 677 στρεμμάτων, δεν έχει υποβληθεί μια ενιαία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όπως θα έπρεπε, αλλά τρεις, για χωριστά τμήματα της συνολικής εκτάσεως η κάθε μια. Το έργο έχει κατατμηθεί σε τρία τμήματα (δυο των 249 και ένα των 178 στρεμμάτων), με σκοπό να υπαχθεί σε κατηγορία αδειοδότησης με λιγότερο αυστηρά κριτήρια, αυτά δηλαδή που ισχύουν για μικρότερα έργα. 

Ο Δήμος Κισάμου, δια του Δημάρχου Γιώργου Μυλωνάκη, κατέγραψε λεπτομερώς το πρόβλημα στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Το ότι το έργο είναι στην πραγματικότητα ενιαίο και άρα ως τέτοιο πρέπει να αξιολογηθεί, προκύπτει από τα εξής προφανή δεδομένα:

  1. Τα τρία τμήματα είναι όμορα.
  2. Και στα τρία τμήματα υποβάλλει το αίτημα ο ίδιος επενδυτής, με τον ίδιο μελετητή.
  3. Τα δυο από τα τρία τμήματα σχεδιάσθηκαν έτσι ώστε να βρίσκονται οριακά κάτω από τα 250 στρέμματα, ώστε να υπαχθούν στη διαδικασία αδειοδότησης των μικρότερων έργων.  

Επιπλέον οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δε συμπεριλαμβάνουν τα συνοδά έργα της επένδυσης, τα οποία και αυτά θα ενίσχυαν την υπαγωγή της  στο καθεστώς που αντιστοιχεί στο πραγματικό μέγεθός της.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε αντίστοιχη περίπτωση σε άλλη περιοχή της Ελλάδας στο πρόσφατο παρελθόν έχει απορρίψει την κατάτμηση, αποφαινόμενο ότι τα όμορα συναφή έργα αποτελούν στην πραγματικότητα ενιαίο έργο και ως τέτοια πρέπει να αξιολογούνται (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/45322/558, με ημερομηνία 11-5-2021).

Επιπλέον, το Συμβούλιο της Επικρατείας, με πρόσφατη απόφασή του (2157/2019) έχει απορρίψει παρόμοια κατάτμηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.   

Ερωτάται ο Υπουργός:

  • Είναι σύμφωνη με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία η υποβολή χωριστών ΜΠΕ από τον ίδιο επενδυτή, για την ίδια δραστηριότητα, σε όμορα γήπεδα;
  • Θα διασφαλίσει ότι για ένα ενιαίο στην ουσία έργο, για αυτό δηλαδή που περιγράφεται στα επισυναπτόμενα έγγραφα του Δήμου Κισάμου, θα απαιτηθεί ενιαία ΜΠΕ;

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook