Φιλική πρόταση συγχώνευσης κατέθεσε η Εθνική Τράπεζα στην Alpha Bank, όπως ανακοινώθηκε επισήμως την Παρασκευή.

Η διαπραγμάτευση των δύο μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανεστάλη. Πριν την αναστολή, η ΕΤΕ κέρδιζε 2,14% στα 7,64 ευρώ και η Alpha 6,32% στα 4,88 ευρώ.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 8 νέες μετοχές της ΕΤΕ για κάθε 11 υφιστάμενες μετοχές της Alpha, δηλαδή 0,727 μετοχές ΕΤΕ προς 1 μετοχή Alpha.

Στο νέο σχήμα η ΕΤΕ θα ελέγχει το 71% και η Alpha το 29%. Οι άμεσες συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου και των ασφαλισιτκών ταμείων θα διαμορφωθούν σε 0,9% και 12%, αντίστοιχα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η ΕΤΕ υπέβαλε την πρόταση της στις 18 Ιανουαρίου 2011, έπειτα από έγκριση που ελήφθη στο πλαίσιο κοινής συνεδρίασης της Επιτροπής Στρατηγικής, των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου και του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2011, η Εθνική και η Alpha υπέγραψαν συμφωνία εμπιστευτικότητας, αποκλειστικών διαπραγματεύσεων και αποχής από λήψη εναλλακτικών μέτρων («NDA») και τα αντίστοιχα στελέχη διοίκησης εισήλθαν σε συζητήσεις σχετικά με τους όρους της πρότασης.

Η Εθνική δηλώνει πεπεισμένη ως προς τα οικονομικά και στρατηγικά οφέλη της πρότασης της και
προσδοκεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha «θα περιβάλλει την ανωτέρω πρόταση με την δέουσα προσοχή».

Σε εξέλιξη είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha.

Η προτεινόμενη ανταλλαγής εμπεριέχει υπερτίμημα 23,4% επί της τιμής κλεισίματος της Alpha κατά την 17η Ιανουαρίου 2011, την προηγούμενη ημέρα της υποβολής της πρότασης της ΕΤΕ, υπερτίμημα 18,5% επί της σχέσης ανταλλαγής Alpha/Έθνική κατά την 17η Φεβρουαρίου 2011, την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την ημερομηνία της σημερινής ανακοίνωσης και υπερτίμημα 23,7% ως προς τη μέση σχέση ανταλλαγής των τελευταίων 12 μηνών προ της
17ης Ιανουαρίου 2011.

Όπως τονίζει η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, «η πρόταση δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους της Alpha και της Εθνικής να επωφεληθούν από τη σημαντική αξία, η οποία, κατά την εκτίμηση της Εθνικής, θα προκύψει κατά την υλοποίηση της προτεινόμενης συγχώνευσης

« Η προτεινόμενη συγχώνευση θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της συγκέντρωσης και ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της παρούσας συγκυρίας», τονίζει και προσθέτει ότι η «η προτεινόμενη συγχώνευση θα οδηγήσει στη δημιουργία της μεγαλύτερης και κεφαλαιακά ισχυρότερης τράπεζας στην Ελλάδα με ισχυρή βάση ρευστότητας, καθώς και μια τράπεζας με ηγετική θέση στη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης με διεθνή αναγνωσιμότητα».

Επιπλέον, εκτιμά ότι «θα δημιουργήσει σημαντική αξία για τους μετόχους και των δύο τραπεζών, καθώς επίσης πολλαπλά οφέλη για τις ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά καθώς και για την ελληνική οικονομία γενικότερα.»

Η οριστικοποίηση της συναλλαγής εξαρτάται από την επιτυχή πλήρωση σειράς προϋποθέσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η διενέργεια των απαραίτητων νομικών και οικονομικών ελέγχων (due diligence), η τελική έγκριση από τα Διοικητικά Συμβούλια και των δύο τραπεζών καθώς και η υπογραφή σύμβασης πλαισίου για τη συγχώνευση από τα δύο μέρη.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα των δύο τραπεζών και τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς και την πλήρωση προϋποθέσεων που είναι συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Βασίλης Ράπανος, δήλωσε:

«Η προτεινόμενη συγχώνευση θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία πιστεύουμε ότι θα είναι σε θέση να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας. Είμαι πεπεισμένος για τα οφέλη της προτεινόμενης συγχώνευσης και ότι αυτή θα έχει τη θετική ανταπόκριση των μετόχων των δύο τραπεζών

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Απόστολος Ταμβακάκης, είπε από την πλευρά του:

« Έχουμε ιδιαίτερη εκτίμηση για την Alpha, τα στελέχη της και για όσα επέτυχε τις τελευταίες δεκαετίες υπό την ηγεσία του κ. Κωστόπουλου. Αναμένουμε την ανταπόκριση του ΔΣ της Alpha Bank και τη θετική απάντηση του στην φιλική μας πρόταση. Η συγχώνευση αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική αξία για τους μετόχους των δύο τραπεζών και να αποδώσει πολλαπλά οφέλη για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Επιθυμούμε και περιμένουμε να λάβουμε τη θετική εισήγηση του ΔΣ της Alpha. Λαμβάνοντας αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, κάνουμε το πρώτο βήμα για την αναδιάταξη του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα».

in.gr