Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) αποτελεί τον πιο απλό τρόπο να υπολογίσετε εάν το βάρος σας βρίσκετε στα φυσιολογικά όρια για το ύψος σας, πάνω ή κάτω από αυτά.

Ο υπολογισμός του Δ.Μ.Σ. μπορεί να γίνει εύκολα από τον καθένα, διαιρώντας απλά το βάρος με το ύψος σας στο τετράγωνο, όπως ακριβώς δείχνει ο λόγος που ακολουθεί :

ΔΜΣ= Βάρος (σε κιλά)  / Ύψος (σε μέτρα) x Ύψος (σε μέτρα)

Το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στην τιμή του Δ.Μ.Σ. σας και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η τιμή αυτή για τους ενήλικες φυσιολογικά θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του 18,5 - 25. Αν ο Δ.Μ.Σ. είναι μικρότερος από 18,5 το βάρος σας θεωρείτε χαμηλό για το ύψος σας, ενώ εάν το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο του 25 ανήκετε στην κατηγορία του υπέρβαρου ή του παχύσαρκου, όπως κατηγοριοποιείται στον πίνακα που ακολουθεί:

Κάτω από 18,5

Θεωρείστε Ελλιποβαρής

Από 18,5 – 24,9

Θεωρείστε Φυσιολογικός

Από 25 – 29,9

Θεωρείστε Υπέρβαρος

Από 30 – 34,9

1ο επίπεδο παχυσαρκίας

Από 35 – 39,9

2ο επίπεδο παχυσαρκίας

Από 40 και πάνω

3ο επίπεδο παχυσαρκίας ή ΝΟΣΟΓΟΝΟΣ  ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

 
Ο δείκτης μάζας σώματος είναι ένας δείκτης υγείας και καλό θα είναι να μην υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις από τα φυσιολογικά του όρια. Άλλοι σημαντικοί παράμετροι που πρέπει όμως να λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας είναι το ποσοστό του λίπους και η κατανομή του στο σώμα, η περίμετρος της μέσης και ο λόγος της περιμέτρου μέσης προς την περίμετρο της περιφέρειας.

Ομάδες για τις οποίες μπορεί να μην αποτελεί αξιόπιστο δείκτη είναι τα άτομα με υψηλά ποσοστά μυϊκής μάζας, οι αθλητές, οι έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες.

Παγωμένου Ελευθερία 
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Βιογραφικό σημείωμα