Δεκαπέντε Οικονομικούς Συμβούλους και πέντε Συντονιστές (Manager) επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της μια από τις πιο ισχυρές ασφαλιστικές εταιρείες, η Εθνική Ασφαλιστική.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει 16 διαθέσιμες θέσεις εργασίας Ασφαλιστικών - Χρηματοοικονομικών Συμβούλων με στόχο τη στελέχωση νέων γραφείων και ανάπτυξη πελατολογίου, οι οποίοι θα απασχοληθούν στις περιοχές Πάτρα, Γιάννενα, Επτάνησα, Δυτική Ελλάδα, Αμφισσα, Ιτέα και Δελφούς.

Οι νέοι συνεργάτες θα πρέπει να έχουν προϋπηρεσία στις πωλήσεις (επιθυμητή), προϋπηρεσία στον ασφαλιστικό χώρο (επιπλέον προσόν), ηλικία άνω των 23 ετών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, ευέλικτη προσωπικότητα και πνεύμα συνεργασίας. Η εταιρεία θα εκτιμήσει ιδιαίτερα την ύπαρξη πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η εταιρεία προσφέρει προμήθειες και μπόνους, ομαδική ασφάλιση, εκπαίδευση και συνεχή εξέλιξη γνώσεων και άριστες προοπτικές εξέλιξης στην ιεραρχία των πωλήσεων.

Η Εθνική Ασφαλιστική προσφέρει επίσης βασική εκπαίδευση, εξειδικευμένη εκπαίδευση ανάλογη της θέσης απασχόλησης, εκπαίδευση που οδηγεί σε κρατική πιστοποίηση και κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων ασφαλιστικού συμβούλου και χρηματοοικονομικού συμβούλου. Ο όμιλος μέσα από την ηλεκτρονική του σελίδα δίνει τις απαραίτητες συμβουλές για τους υποψήφιους Ασφαλιστικούς Συμβούλους.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχω για να πετύχω μια λαμπρή καριέρα Ασφαλιστικού Συμβούλου;

Υψηλές φιλοδοξίες, Επιμονή, Δυναμικότητα, Αριστη δυνατότητα επικοινωνίας, Συνέπεια και ήθος, Ικανότητα οργάνωσης, Υψηλούς στόχους και προσδοκίες, Μεγάλη εργατικότητα και ζήλο.

Το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Συμβούλου είναι ένα επάγγελμα με μέλλον, αφού:

1. Οι ασφαλιστικές ανάγκες πολλαπλασιάζονται και η ασφαλιστική συνείδηση ενισχύεται.

2. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι σε φάση ανάπτυξης σε σχέση με την αντίστοιχη διεθνή, προσφέροντας έτσι πολλές ευκαιρίες στους εμπλεκόμενους.

3. Η συμμετοχή του ασφαλιστικού προϊόντος στο ΑΕΠ της χώρας είναι πολύ μικρή, συνεπώς οι προοπτικές που ανοίγονται είναι πολύ μεγάλες.

4. Η Ιδιωτική Ασφάλιση αποκτά θεσμικό χαρακτήρα κα συμμετέχει ενεργά στην κάλυψη των αναγκών για ασφάλιση συμπληρώνοντας την Κοινωνική Ασφάλιση.

Θέσεις Συντονιστών
Ακόμη, η εταιρεία επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της πέντε Συντονιστές (Manager), έτσι ώστε να στελεχώσει τα νέα της γραφεία και να αναπτύξει το δίκτυο συνεργατών της σε Πάτρα, Γιάννενα, Επτάνησα, Δυτική Ελλάδα, Αμφισσα, Ιτέα και Δελφούς. Ο νέος συνεργάτης θα πρέπει να έχει εμπειρία στον χρηματοασφαλιστικό χώρο, ηλικία άνω των 26 ετών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες, συντονιστικές ικανότητες, διάθεση προσωπικής ανάπτυξης και φιλοδοξία για επαγγελματική εξέλιξη. Η εταιρεία θα εκτιμήσει ιδιαίτερα το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αποστολή Βιογραφικών
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των Οικονομικών Συμβούλων μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στο Fax 2610 240492.

Για τις θέσεις των Συντονιστών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στο Fax 210-9946010.