Με επιστολή την οποία υπογράφουν τρεις πρώην ιδιοκτήτες ακινήτου όμορου με τις πηγές Αρμένων, απαντούν σε έγγραφο του δημάρχου Αποκορώνου Χαράλαμπου Κουκιανάκη το οποίο απέστειλε τον περασμένο Ιούλιο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Στην απάντησή τους αναφέρουν τα εξής:

«Κύριε Δήμαρχε του ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, Κουκιανάκη Χαράλαμπε,

Σε απάντηση των ψευδών και συκοφαντικών δημοσιευμάτων σας εις βάρος μας, κάνουμε γνωστά τα εξής. Είμαστε οι πρώην ιδιοκτήτες του όμορου ακινήτου της πηγής “Πλάτανος” στους Αρμένους, που με την υπ’ αριθμό 1371/22-2-2022 βεβαίωση ΤΑΠ του ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ και με υπογραφή δική σας, αφού σας  προσκομίσαμε συμβόλαια ιδιοκτησίας και τοπογραφικά, προβήκαμε στην πώληση του ακινήτου στις 31-03-2022.

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για ακόμη μια φορά με πραγματικά και αδιάσειστα στοιχεία και ακριβή νομική ερμηνεία για το θέμα της πηγής του Πλατάνου στους Αρμένους. Είναι προφανές ότι ενώ γνωρίζετε, πάραυτα με δόλο προβήκατε εκουσίας παραπληροφόρησης, καθόσον φαίνεται ότι είστε επιρρεπής λόγω προεκλογικής περιόδου σε εγχειρήματα και ισχυρισμούς ακραίου λαϊκισμού.

Επομένως, θα είναι χρήσιμο για όλους και ιδιαιτέρως για εσάς να σας γνωστοποιήσουμε όσα θα έπρεπε να έχετε εξ’αρχής κατανοήσει, ούτως ώστε να κινείσθε σε ορθά ηθικά, κοινωνικά, νομικά και πολιτικά ερείσματα.

Πρώτον, το άρθρο 967 ΑΚ που επικαλείσθε δεν αφορά την ελεύθερη και εν προκειμένω αυθαίρετη απόπειρα δημιουργίας προσβάσεως στις πηγές. Η ακριβής διατύπωση είναι η εξής: « Πράγματα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι γιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους. » Επομένως, είναι απολύτως αβάσιμο και αποτελεί μη λογική ερμηνεία του άρθρου αυτού, όταν αναφέρεσθε επί λέξει « το οποίο σημαίνει ότι έχει πρόσβαση σε αυτές οποιοσδήποτε το επιθυμεί, είτε δημόσιος είτε ιδιωτικός φορέας, είτε κάτοικος ή επισκέπτης ». Οι πηγές είναι πράγματι κοινής χρήσης, δεν είναι όμως κοινής χρήσης τα όμορα σε αυτές ακίνητα, πρόκειται σαφώς για ιδιωτικές ιδιοκτησίες.

Εμείς πρώτοι διαφυλάξαμε το περιβάλλον και σεβαστήκαμε διαχρονικώς τη φυσικότητα του χώρου και πρώτοι επισημάναμε την κοινόχρηστη ιδιότητα των πηγών, για τις οποίες ο Δήμος έχει την διαχείριση των υδάτων από το 2018, βάσει της υπ’αριθμό 389/25-04-2018. Τα παραπάνω ουδέποτε αμφισβητήσαμε. Όμως, το Σύνταγμα και η συνολική νομοθεσία προστατεύει με θεμελιώδεις διατάξεις την ιδιοκτησία. Από πού κύριε Δήμαρχε αντλείτε το ηθικό και νομικό έρεισμα της καταπάτησης όλως αυθαιρέτως της ιδιοκτησίας μας; Οφείλετε και σε αυτό άμεση απάντηση. Εάν είχατε λάβει γνώση των περιεχομένων των συμβολαίων 3131 της 24/01/1981 και 21154 της 08/06/1956, θα είχατε αποφύγει τα βαρύτατα ολισθήματά σας. Σε αυτά τα συμβόλαια με τον πλέον σαφή και βέβαιο τρόπο αναφέρεται και μάλιστα με την ακριβή περιγραφή: « είσοδος επίκοινος από της δημοσίας οδού και με είσοδο – έξοδο τούτου εκ της ανατολικής πλευράς αυτού διά βατής οδού πλάτους δύο μέτρων ήτοις συνδέεται με επαρχιακή οδό».

Κύριε Δήμαρχε, η πληρότητα των στοιχείων και των εγγράφων που παραθέτουμε κατωτέρω σας υποχρεώνει σε δημόσια συγγνώμη αφενός, αφετέρου να παύσετε να θορυβείτε δημοσίως για λόγους σκοπιμότητας και προεκλογικής περιόδου,

παρασυρόμενος και παρασύρων κακόπιστα σε δήθεν ακτιβιστικές πρωτοβουλίες που δεν έχουν προοπτική, δεν έχουν δικαίωση, ούτε δικαστική ούτε εκλογική.

Οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι με τα ψεύδη μπορεί κάποιος να παραπλανήσει όλους για λίγο καιρό, λίγους για όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους για όλο τον καιρό!

Τέλος, οι τίτλοι ιδιοκτησίας των όμορων ακινήτων μας έχουν απόλυτη τεκμηρίωση και θα έπρεπε τουλάχιστον, αν όχι μελετήσει, να τους έχετε αναγνώσει.

Ειδικότερα, μπορείτε να λάβετε γνώση των:

• υπ’ αριθμόν 14729 της 16/09/1949 προικοσύμφωνο του συμβολαιογράφου Βάμου Σπυρίδωνος Αντωνίου Ντουκάκη,

• υπ’ αριθμόν 1900 πράξη διόρθωσης αποδοχής κληρονομιάς και δήλωση αποδοχής κληρονομιάς της 27-12-2017 συμβολαιογράφου Χανίων Νεκτάριο Ζουμπά,

• υπ’ αριθμόν 9403/1013/6-7-1973 οικοδομική άδεια Πολεοδομίας Χανίων,

• υπ’ αριθμόν 2358860/1363631/3-2-2014 τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Σχετικά με τις αποφάσεις των Δικαστηρίων και τις σχετικές πράξεις, που και αυτές οφείλετε να γνωρίζετε, σας αναφέρουμε παρακάτω:

• την υπ’αριθμό 29/1992 απορριπτική απόφαση Ειρηνοδικείου Βάμου,

• την υπ’αριθμό 14/18-10-2002 απορριπτική απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, στην από 18/06/2002 αίτηση του Δήμου Αρμένων,

• την με αριθμό απόφαση 50 και αριθμό πρακτικού (5) της 03/04/2004 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρμένων για αγορά του όμορου ακινήτου μας (αναγνώριση ιδιοκτησιακού καθεστώτος),

• την προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Βάμου με ημερομηνία συζήτησης 28/04/2022 και αριθμό έκθεσης κατάθεσης αίτησης 29/27-04-2022 (απορριπτική για το Δήμο Αποκορώνου),

• την προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Βάμου με ημερομηνία συζήτησης 25/05/2022 και αριθμό έκθεσης κατάθεσης αίτησης 35/18-05-2022 (απορριπτική για το Δήμο Αποκορώνου).

Συνεπώς, από τις ανωτέρω διαδικασίες και αποφάσεις δικαστικές και διοικητικές καταφαίνεται και το αυθαίρετο και το ανόητο των ισχυρισμών και καταγγελιών σας.

Έχετε απωλέσει με τις πράξεις σας την έξωθεν καλή μαρτυρία.

Σας γνωρίζουμε ότι επιφυλασσόμεθα των δικαιωμάτων μας ενώπιον των δικαστηρίων στα οποία θα προσφύγουμε προσηκόντως.

Οι πρώην ιδιοκτήτες του όμορου ακινήτου της πηγής «Πλάτανος» Αρμένων, Παπαμαρκάκης Ιωάννης, Παπαμαρκάκη Αθηνά, Παπαμαρκάκη Χρυσάνθη»

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook