Την Πέμπτη 12/1/2012 και ώρα 12:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη Δ/ντών Σχολείων και Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Χανίων στην αίθουσα του Δημοτικού

Συμβουλίου Χανίων με θέματα συζήτησης :

-Απολογισμός 2011 και Προγραμματισμός για το 2012.

-Λήψη μέτρων πρόληψης παράνομων πράξεων και δολιοφθορών στα σχολεία Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Χανίων.