Όχι μόνο το ανθρωπογενές, αλλά και το φυσικό παραλιακό μέτωπο του Ρεθύμνου θα αλλάξει όψη, με ανάπτυξη τεχνητών υφάλων στα 200 μέτρα ανοικτά των ακτών του Ρεθύμνου, προσδίδοντας πολλών ειδών οφέλη στην περιοχή, όπως προστασία των ακτών από τη διάβρωση, απαλλαγή από την προσάμμωση στο στόμιο του λιμανιού, σωστή κατανομή της άμμου κατά μήκος της παραλίας σε πάνω από 4 χιλιόμετρα και το πιο σημαντικό: οι λουόμενοι με ασφάλεια θα απολαμβάνουν το μπάνιο τους στη θάλασσα.

Η μελέτη του έργου έχει οριστικοποιηθεί σε συνεργασία του δήμου Ρεθύμνου με το ΙΤΕ και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Καράμπα. Επόμενο βήμα η περιβαλλοντική μελέτη, ώστε να ολοκληρωθούν τα τεύχη δημοπράτησης. Το έργο θα ανοίξει νέους ορίζοντες στην ανάπτυξη της οικονομίας και του τουρισμού γι’ αυτό και αναμένεται η άμεση ανταπόκριση του αρμόδιου Υπουργείου και της Περιφέρειας Κρήτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους τεχνητούς υφάλους θα δημιουργηθούν βιότοποι, αποτελώντας όφελος για τους αλιείς. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της πόλης του Ρεθύμνου θα ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς η απαράμιλλη παραλία του και η επηρεαζόμενη ζώνη θα μπει σε νέα τροχιά ανάπτυξης.