Καλά είναι τα νέα για το θέμα κατασκευής της νέας γέφυρας στον ποταμό Κερίτη στον Δήμο Πλατανιά καθώς εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος αναμένεται να υπογραφεί η σχετική σύμβαση για την κατασκευή του έργου με προϋπολογισμό περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ.

Ήδη η επιτροπή του Υπουργείου Υποδομών που αξιολόγησε τις προσφορές με την διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης, τριών εταιρειών, αποφάσισε «την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο : «Κατασκευή Νέας Γέφυρας επί του ποταμού Κερίτη, στον οικισμό Αλικιανός του Δήμου Πλατανιά της ΠΕ Χανίων», προϋπολογισμού 6.670.000,00 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του άρθρου 32 και του άρθρου 32Α του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής με αξιολόγηση μελέτης για το σύνολο του έργου, στον Οικονομικό Φορέα «ΙΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ», του οποίου η προσφερόμενη κατ’ αποκοπή δαπάνη εργασιών αντιστοιχεί σε έκπτωση 4,00% και προκύπτει συνολική κατ’ αποκοπή δαπάνη έργου 5.173.070,97€ (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι σε σύνολο δαπάνης έργου με Φ.Π.Α. 6.414.608,00€ σε βάρος του ενάριθμου έργου 2022ΝΑ47100005 της ΣΑ ΝΑ471.»

Στο μεταξύ στην νέα γέφυρα στον ποταμό Κερίτη του Δήμου Πλατανιά αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής  με ανάρτησή του στο twitter στην οποία αναφέρει τα εξής:

Υπενθυμίζεται πως οι διαδικασίες «έτρεξαν» με γρήγορους ρυθμούς χάρη στις προσπάθειες του δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη και στην εποικοδομητική συνεργασία του με το Υπουργείο Υποδομών και τους μελετητές.

Έτσι έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι και μελέτες, ενώ έχει προχωρήσει και η διαδικασία των απαλλοτριώσεων  συνολικής έκτασης 53.743,49 τ.μ. εκ των οποίων 27.453,86 τ.μ. αφορούν δημόσιες εκτάσεις και 26.289,63 τ.μ. αφορούν ιδιωτικές εκτάσεις.

Το αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου, είναι η κατασκευή νέας γέφυρας επί του ποταμού Κερίτη, περιλαμβανομένων και των συνοδών της οδικών έργων. Αναλυτικά:

1. Γέφυρα

2. Συγκοινωνιακά

3. Έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης ανάντη και κατάντη της γέφυρας.

4. Έργα ηλεκτροφωτισμού Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση, η γέφυρα έχει συνολικό μήκος 85,10m (μεταξύ των αρμών συστολοδιαστολής), με 3 επί μέρους ανοίγματα (υποχρεωτικά για υδραυλικούς λόγους) 27,30m – 28,25m – 27,30m.

Το συνολικό πλάτος του καταστρώματος ανέρχεται σε 14,50m (9,50m οδόστρωμα και 2 πεζοδρόμια των 2,50m).

Τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης περιλαμβάνουν και την περιοχή της παλιάς γέφυρας η οποία κατέρρευσε στις 25 Φεβρουαρίου 2019 και η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 μέτρων νότια της καινούργιας.

Να σημειωθεί ότι προχωρά και το θέμα ανακατασκευής του μνημείου της πετρόκτιστης γέφυρας του Κερίτη.

Από το Υπουργείο Υποδομών ορίστηκαν τέσσερις υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών ως επιβλέποντες της μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση της λίθινης γέφυρας του ποταμού Κερίτη του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων» για την οποία μελέτη έχουν ήδη εγκριθεί 851.000 ευρώ, και έχει αποφασιστεί ο ανάδοχος της εκπόνησης της μελέτης.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook