Σε ερώτηση της Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ κα Σκραφνάκη Μαρίας σχετικά με το ποιες ενέργειες θα ληφθούν για τη βελτίωση του κόμβου Γιόφυρο στο Ηράκλειο, ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαγκριώτης απαντάει τα εξής:

«Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δεν είναι αρμόδια για τη συντήρηση του Εθνικού ή άλλου Οδικού Δικτύου, πλην των οδών που αναφέρονται στην από 20.3.2007 σχετική απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Όσον αφορά τον ανισόπεδο κόμβο Γιόφυρο στην έξοδο της πόλης του Ηρακλείου, αρμόδια αρχή για τη συντήρηση του, είναι ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα και με την από 16.8.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 1761/Β/4.9.2007).»