Η ΜΑΖΙΚΗ απόσυρση των καταθέσεων, τόσο από τους επενδυτές όσο και από το Δημόσιο, περιόρισε σημαντικά, σύμφωνα με την Alpha Bank, τη δυνατότητα των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα τη χειροτέρευση του οικονομικού κλίματος.

Oπως αναφέρει η τράπεζα στο εβδομαδιαίο δελτίο της, \”η αδυναμία ελέγχου της δημοσιονομικής εκτροπής και της κρίσης δημοσίου χρέους και οι ανεξέλεγκτες συζητήσεις περί χρεοκοπίας του ελληνικού Δημοσίου και περί εξόδου της χώρας από το ευρώ οδήγησαν, εκτός των άλλων, και σε σταδιακή μείωση των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες, από τα 237,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2009, στα 172,8 δισ. ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου 2011.

Ιδιαίτερα στο 3μηνο Σεπτ. – Νοεμ, η πτώση των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες κατά 15,7 δισ. ευρώ οφείλεται: πρώτον στην ανεξέλεγκτη δραματική υποβάθμιση των προοπτικών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από την τρόικα όχι μόνο για το 2012-2013, αλλά ακόμη και για το 2016-2030, και, δεύτερον, στην πολύ μεγάλη καθυστέρηση που σημειώθηκε όσον αφορά την καταβολή της 6ης δόσης, ύψους 8 δισ. ευρώ του δανείου των 110 δισ..ευρώ στη χώρα μας.

Η δόση καταβλήθηκε τον Δεκ. \’Α11 αντί για τον Σεπτ. \’Α11 υποχρεώνοντας το ελληνικό Δημόσιο να αποσύρει όλες τις καταθέσεις του από τις ελληνικές τράπεζες για να εξυπηρετήσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, ενώ ταυτόχρονα σημειώθηκε εκροή ιδιωτικών καταθέσεων ύψους 15,7 δισ. ευρώ, περιορίζοντας αναλόγως τις δυνατότητες χρηματοδότησης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Επιπλέον, η συνεπαγόμενη χειροτέρευση του οικονομικού και επενδυτικού κλίματος στη χώρα, λόγω των ανωτέρω πρακτικών, οδήγησε στην επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα σε ταχεία πτώση στο τέταρτο 3μηνο. \’Α11, από τη σαφή ανάκαμψη που είχε σημειωθεί σε πολλούς τομείς του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας στο 3ο 3μηνο. \’Α11\”.

Σε κάθε περίπτωση, τονίζει η Alpha, οι ελληνικές τράπεζες δανείζονται από την ΕΚΤ και την Τράπεζα της Ελλάδος όχι για να κερδοσκοπήσουν αλλά για να καλύψουν τις ανάγκες ρευστότητας που αντιμετωπίζουν αποκλειστικά και μόνο λόγω της αυξημένης αφερεγγυότητας του Ελληνικού Δημοσίου.