Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ομάδα της Morgan Stanley προβλέπει μια ύφεση στην ευρωζώνη έως και το πρώτο τρίμηνο του 2012 και ακόμα πιο αργή ανάπτυξη του αμερικανικού ΑΕΠ το 2013 σε σύγκριση με το 2012. Η αυξανόμενη πιθανότητα για bear market οδηγεί τις μετοχές των τραπεζών υψηλής κεφαλαιοποίησης να διαπραγματεύονται σε χαμηλότερα επίπεδα από τη fair value τους μέχρι να υπάρξουν σαφείς κανονισμοί για τις δραστηριότητές τους. Μειώνουν τις τιμές-στόχους κατά μέσο όρο 11%, μειώνοντας παράλληλα τα EPS κατά 2% για το 2012 και 6% για το 2013.

Η οικονομική ύφεση στην Ευρώπη το 2012, η επιβραδυνόμενη ανάπτυξη στις ΗΠΑ το 2013 και η απομόχλευση (deleverage) των τραπεζών της ευρωζώνης που ανέρχεται στο ποσό των 1,5-2,5 τρισ. ευρώ πιθανότατα να προκαλέσουν την αύξηση του κόστους δανεισμού το οποίο θα επιβραδύνει την ανάπτυξη.

Το τμήμα ανάλυσης της Morgan Stanley έχει αυξήσει τις επενδύσεις του σε τράπεζες που έχουν χαμηλή έκθεση στους κινδύνους της ευρωζώνης και υψηλές μερισματικές αποδόσεις (USB, PNC, BBT, WFC). Οσoν αφορά την COF (Capital One Financial) η Morgan Stanley έχει αυξήσει τις επενδύσεις της λόγω των υποτιμημένων M&A στον όμιλό της και όσον αφορά τη μετοχή της JPM το τμήμα ανάλυσης της Morgan Stanley προτείνει αύξηση θέσεων στη συγκεκριμένη μετοχή. Ακόμα προτείνουν λιγότερες επενδύσεις σε μεγάλες τράπεζες όπως BK (Bank of New York), NTRS (Northern Trust), STT (Sun Trust) όπου η αύξηση των EPS είναι χαμηλή εξαιτίας της μεταβλητότητας στα χρηματιστήρια και των χαμηλών επιτοκίων. Ακόμα παραμένουν στην άποψη για μειωμένες επενδύσεις στην RF (Regions Financial) καθώς δεν παρατηρείται καμία βελτίωση στις πιστώσεις της. Υποβαθμίζουν την AXP σε equal weight (διατήρηση θέσεων), λόγω μείωση των εξόδων.

Επίσης, η Morgan Stanley αυξάνει τις επενδύσεις της για την τράπεζα COF καθώς είναι υποψήφια να αποκτήσει την ING direct μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012 και την HSBC card στο δεύτερο μισό του 2012, το οποίο οδηγεί σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα τα earnings per share (EPS) μέσα στο 2012.

Οι νόμοι που θα διέπουν τα χρηματιστήρια στο μέλλον θεσπίζονται τώρα και προκαλούν αβεβαιότητα στις εταιρίες. Η αποκατάσταση του Stage AG, η αναθεώρηση του Dodd-Frank ενώ λόγω προεκλογικής περιόδου στις ΗΠΑ το Κογκρέσο εξετάζει νέα μέτρα στον τομέα των επιχειρήσεων μέσα στο 2013.

Η ευρωπαϊκή ύφεση και η χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ το 2013 οδηγούν στη μείωση διακίνησης κεφαλαίων, αύξηση πιστωτικών ζημιών και αυξημένο ρίσκο για το QE3, το οποίο θα συμπιέσει το Net Interest Margin (καθαρό επιτοκιακό περιθώριο).

Η απομόχλευση (deleverage) των τραπεζών της ευρωζώνης σημαίνει ότι οι αμερικανικές τράπεζες έχουν πιο εύκολη πρόσβαση σε καλύτερους δανειστές. Η θέσπιση αυστηρότερων νόμων και κανονισμών (Volcker, Basel 3) μειώνει το ρίσκο που παίρνουν οι τράπεζες. Η παραπάνω, σχεδόν υποχρεωτική, μείωση των πιστώσεων σε μια εύθραυστη οικονομία όπως η σημερινή αυξάνει τον κίνδυνο για μια καθοδική αγορά.

Ως αποτέλεσμα, το τμήμα ανάλυσης της Morgan Stanley κατευθύνεται προς μετοχές με πιο σταθερά EPS κατά τη διάρκεια αυτής της ύφεσης. Υποστηρίζει πως η αγορά θα επιβραβεύσει την αξία των μετοχών οι οποίες παρουσιάζουν σταθερά EPS.

Επίσης, κατά τους αναλυτές της Morgan Stanley μακροπρόθεσμα υπάρχει ρίσκο καθώς η Ευρωπαϊκή Ενωση επιβάλλει νέα μέτρα λιτότητας τα οποία θα οδηγήσουν σε χαμηλή ανάπτυξη τις αναδυόμενες αγορές που με τη σειρά τους θα επηρεάσουν την ανάπτυξη των ΗΠΑ. Ακόμα και αν η πρόοδος προς μια δημοσιονομική ενοποίηση επιταχυνθεί, οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα αναγκαστούν να κάνουν απομόχλευση (deleverage), ούτως ώστε να πετύχουν capital ratios 9%, ποσοστό που τους επιβάλλει η Βασιλεία από 1ης Ιουλίου 2012.