Με σειρά προτάσεων για το λιμάνι της Σητείας προσήλθε στο Λιμενικό Ταμείου Λασιθίου ο Λιμενάρχης κ. Μανόλης Αντωνάκης, ζητώντας παράλληλα την έγκριση χρηματοδότησης για να προχωρήσουν τα προτεινόμενα έργα.

Σε γενικές γραμμές ο Λιμενάρχης ζήτησε :

  • Την περίφραξη του χώρου του λιμανιού όπου συγκεντρώνονται οι επιβάτες για το πλοίο της γραμμής, ώστε να μπορεί να γίνεται πλήρης έλεγχός τους στον επιβατικό σταθμό.
  • Την τοποθέτηση κλιματισμού αλλά και των κατεστραμμένων πλαστικών καθισμάτων με ξύλινα στον επιβατικό σταθμό.
  • Την κατάλληλη διαμόρφωση στο δάπεδο ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση για είσοδο και κυρίως στην έξοδο των ατόμων με κινητικές αναπηρίες από τον επιβατικό σταθμό.
  • Την τοποθέτηση ηλεκτρονικής κάμερας παρακολούθησης του χώρου του λιμανιού, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο. Εξ άλλου, όπως είπε, αυτό προβλέπεται από το σχέδιο ασφάλειας των λιμένων ISPS, αλλά ακόμη δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή.
  • Την επισκευή του αλκοολόμετρου με το οποίο η Λιμενική Αστυνομία εκτελεί ελέγχους οδηγών στη χερσαία λιμενική ζώνη

Στις προτάσεις του κ. Αντωνάκη το Λιμενικό Ταμείο έθεσε το πρόβλημα της είσπραξης τελών από τους καταστηματάρχες στη ζώνη του λιμανιού, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τα έσοδα του Ταμείου.

Επίσης η Λιμενική Επιτροπή αποφάσισε και θα προχωρήσει στην ανάθεση έργου βυθομέτρησης του λιμανιού του Αγίου Νικολάου ώστε να ελεγχθούν ενδεχόμενες μεταβολές που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την πρόσδεση των πλοίων στις προβλήτες.