Εγκρίθηκε από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μάρκο Μπόλαρη, η σκοπιμότητα της εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανέγερση Νέας Πτέρυγας Β4 Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων», που προτείνεται για ένταξη στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας -7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης».

Όπως επισημαίνεται στη σχετική Απόφαση η επιλεξιμότητα του έργου, η λειτουργικότητα της δομής, η ωριμότητα, θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα συστήματα διαχείρισης του Ε.Σ.Π.Α. από την αρμόδια Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ με την αποπεράτωση του οι δαπάνες, που θα ανακύψουν και θα αφορούν στη λειτουργία της εν λόγω δομής (εξοπλισμός κτιρίου, μισθοδοσία, δαπάνες λειτουργίας, επισκευές κτιρίου) θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Φορέα λειτουργίας (Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων).

Την ικανοποίηση τους για την εν λόγω εξέλιξη εξέφρασαν ο Δήμαρχος Χανίων, Μανώλης Σκουλάκης, και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, Γεώργιος Γεωργακάκης.

Ο κ. Σκουλάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η νέα πτέρυγα θα δημιουργηθεί στον χώρο, όπου στεγάζονται μέχρι σήμερα τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου (δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Γηροκομείου). Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής, τα συνεργεία θα μεταφερθούν στην περιοχή της Πελεκαπίνας, όπου προβλέπεται, άμεσα, η δημιουργία κτηρίου» κατέληξε στη δήλωση του ο Δήμαρχος Χανίων.