Σε ένδειξη αναγνώρισης και τιμής της προσφοράς του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ελλάδα, αλλά και ειδικότερα στην Κρήτη, αφού στα Χανιά γεννήθηκε και ανδρώθηκε πολιτικά, ο Α.Ο. Χανιά θα αναρτήσει τις επόμενες ημέρες φωτογραφία μεγάλων διαστάσεων του μεγάλου Εθνάρχη.

Αυτή η κίνηση ερμηνεύεται από μέλος της διοίκησης, που επικοινωνήσαμε, ως εξής: «η ενέργεια αυτή γίνεται για να τονιστεί η προσφορά του Ελευθέριου Βενιζέλου στην Ελλάδα και στην Κρήτη ειδικότερα, όπου γεννήθηκε και ανδρώθηκε πολιτικά στα Χανιά. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί έμφαση στην έλλειψη μεγάλων πολιτικών ηγετών, που θα μπορούσαν να σηκώσουν την Ελλάδα αλλά και ειδικότερα τα Χανιά μας στις πλάτες τους, σε μία εποχή συνεχούς απαξίωσης και παρακμής όπως η σημερινή».

                                                                             

Λευτέρης Αντωνακάκης