Διήμερη συνεδρίαση πραγματοποιεί από την Παρασκευή η ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), παρουσία της υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου.

Η συνεδρίαση έρχεται λίγες μέρες μετά την παραίτηση του Αχιλλέα Μητσού, γενικού γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, και τις καταγγελίες των πανεπιστημιακών για καθυστερήσεις στα κονδύλια.

Στη νέα συνεδρίαση το συμβούλιο θα εξετάσει:

  • Το υπό διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα και τεχνολογία
  • Το σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ελλάδα
  • Την εκπόνηση εισήγησης ως προς την οργάνωση της χρηματοδότησης της έρευνας με σκοπό την ενσωμάτωση σχετικών διατάξεων στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα και τεχνολογία
  • Την επικείμενη αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων της χώρας
  • Την εισήγηση ως προς την οργάνωση και τη λειτουργία των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ)
  • Τη διατύπωση γνώμης για την κατάρτιση ειδικών επιτροπών κρίσης για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις θέσεις διευθυντών ερευνητικών ινστιτούτων.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του Αχιλλέα Μητσού, γενικού γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Παιδείας, λόγω καθυστέρησης των κονδυλίων και «διάστασης απόψεων» με τον υφυπουργό Γιάννη Πανάρετο.