Είναι πρωτότυπο τρόπο είχε ένας σκηνοθέτης να προτείνει στην καλή του να τον παντρευτεί. Δημιουργώντας ένα stop-motion animation βίντεο με lego o Walt Thompson  συγκίνησε τη φίλη του

O σκηνοθέτης έβγαλε περισσότερες από 2500 φωτογραφίες, δημιούργησε μια ιστορία με δύο Lego που ερωτεύονται και παντρεύονται.

Αφού τις   επεξεργάστηκε, παρακολούθησε το βίντεο με τη φίλη του Nealey Dozier. Στο τέλος του βίντεο εμφανίζεται στην οθόνη η  πρόταση "Will you marry me?"-"Θα με παντρευτείς;".


Man proposes with LEGO stop-motion video από Stefanelonikitelo