Η Δ/νση του Τελωνείου Χανίων κάνει γνωστό στους αμπελοκτήμονες του Ν. Χανίων που ενδιαφέρονται να αποστάξουν για την παραγωγή τσικουδιάς (μικροί αποσταγματοποιοί – διήμεροι), ότι σύμφωνα με την αριθ. :11649/06-09-2022 Απόφαση της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής το χρονικό διάστημα έκδοσης αδειών απόσταξης αρχίζει στις 01/10/2022 και λήγει στις 30/11/2022.

Ενημερώνουμε ότι έχουν επέλθει αρκετές αλλαγές στη διαδικασία βεβαίωσης & είσπραξης του ΕΦΚ. Σχετική ΑΥΟ Α.1102/27-072022 (ΦΕΚ:4073/Β ́ ΑΔΑ:657T46ΜΠ3Ζ-Β5T) και η εγκύκλιος Ε.2061/12-08-22 (ΑΔΑ: 600Α46ΜΠ3Ζ-ΜΟΖ) Για την έκδοση άδειας απόσταξης, ο αμπελουργός ή ο κάτοχος του άμβυκα πρέπει μεταξύ άλλων να προσκομίσει στο Τελωνείο:

• ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Ηλεκτρονική Δήλωση Συγκομιδής που χορηγείται απο τη Δ/νση Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων Χανίων, όπου έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά οι δηλώσεις συγκομιδής,
• Φωτ/φο της άδεια κατοχής του άμβυκα όπου θα γίνει η απόσταξη, καθώς και
• το πρωτόκολλο σφράγισης του άμβυκα και το πάνω μέρος του άμβυκα (καπάκι).

Επιπλέον πρέπει να γνωρίζουν: Το Γεωγραφικό στίγμα του άμβυκα, την ποσότητα αδιάθετου προϊόντος σε λίτρα άνυδρα & ενυδρα από προηγ. αποστακτικές περιόδους & τον αλκοολικό τίτλο. Το ίδιο για την ποσότητα αποστακτικού δικαιώματος (αν είναι κάτοχος άμβυκα). Κατ’

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook