Σύμφωνα με το έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ με αρ. πρ. 114956/8-12-11 και απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα που έχουν τεθεί από δικαιούχους σχετικά με την διόρθωση σφαλμάτων για τα έκτατα μέτρα στήριξης e-coli έτους 2011 η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Χανίων γνωστοποιεί  ότι είναι δυνατή η διόρθωση μόνο των παραγωγών οι οποίοι:

• Είχαν υποβάλει δήλωση ενιαίας εκμετάλλευσης για το έτος 2011 και για τα συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία εντάχθηκαν για έκτακτη στήριξη

• Είχαν γνωστοποιήσει έγκαιρα (μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και μόνο) την πρόθεσή τους να ενταχθούν στο καθεστώς των έκτακτων μέτρων στήριξης του τομέα των οπωροκηπευτικών υποβάλλοντας αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα 7 της Εγκυκλίου αριθ. 156960/20-06-2011 του ΥΠΑΑΤ.

• Είχαν υλοποιήσει τις προβλεπόμενες ενέργειες κατά το χρονικό διάστημα από 25/05 έως 30/06/2011

• Είχαν υποβάλει μέχρι την 11η Ιουλίου 2011 σχετικό αίτημα ενίσχυσης (υπόδειγμα Ι - έγγραφο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε αριθ. 74211/27-06-2011) συνοδευόμενο απαραίτητα προς τούτο και με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω έγγραφο δικαιολογητικά.

• Οι περιφερειακές υπηρεσίες ελέγχου είχαν πραγματοποιήσει και ολοκληρώσει τους απαραίτητους ελέγχους ( σημείο 7 της Εγκυκλίου αριθ. 156960/20-06-2011)

• Με την διόρθωση των σφαλμάτων δεν δημιουργούν πρόβλημα υπέρβασης περιφερειακού ή συνολικού ορίου πληρωμών όπως αυτό καθορίσθηκε με την κοινοποίηση των στοιχείων της 22/7/2011 στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε κάθε περίπτωση οι διορθώσεις αφορούν τους παραγωγούς που τα στοιχεία τους ελήφθησαν υπόψη και πραγματοποιήθηκε η πληρωμή από την υπηρεσία μας ( 14.10.2011 & 15/10/2011).

Μόνο για τους παραγωγούς οι οποίοι πληρούν στο σύνολό τους τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά αιτήματα από την υπηρεσία μας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων) μέχρι την Παρασκευή 28/01/2012.

Τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα διαβιβαστούν στην υπηρεσία μας από τις Ομάδες Παραγωγών.

Πληροφορίες: Μουτσοπούλου Μαρία 2821346556, Δημοτάκης Χαρίλαος 2821346571.