Στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που προωθεί ο Δήμος Χερσονήσου κρίνεται αναγκαία η καταγραφή, ανάδειξη, και αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων εντός της χωρικής ενότητας του Δήμου καθώς και η ένταξη των πολιτιστικών πόρων στο τουριστικό προϊόν.

Για το σκοπό αυτό έχει ξεκινήσει μια σειρά επαφών του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη με τους Προϊσταμένους των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Στόχος των επαφών αυτών είναι η ουσιαστική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση του οράματος του Δήμου.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 20-01-2012 στο Δημαρχείο Χερσονήσου με την κυρία Αθανασία Κάντα, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΚΓ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

Κατά τη συνάντηση η κ. Κάντα ενημέρωσε λεπτομερώς το Δήμαρχο και τους συνεργάτες του για την υφιστάμενη κατάσταση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΚΓ’ Εφορείας. Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η δυνατότητα δημιουργίας πολιτιστικού χάρτη, όπου θα αναφέρεται ξεχωριστά κάθε αρχαιολογικός χώρος τονίζοντας την ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά τη δυνατότητα αναβάθμισης και τον βαθμό επισκεψιμότητας του. Ενδεικτικά έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία Αρχαιολογικού Πάρκου Χερσονήσου, στο Λ. Χερσονήσου, στο Μέγαρο Νίρου, στον αρχαιολογικό χώρο της Αμνισού, στην κορυφή Καρφί και στο σπήλαιο του «Σκοτεινού». Ο αρχαιολογικός χώρος Μαλίων δεν συζητήθηκε, διότι ο συγκεκριμένος χώρος ανήκει στην αρμοδιότητα της ΚΔ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Αγίου Νικολάου.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου δήλωσε: «Η αξιοποίηση, η ανάδειξη και η προστασία του πολιτιστικού αποθέματος αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για το Δήμο Χερσονήσου για λόγους αναπτυξιακούς και πολιτιστικούς. Στο άμεσο μέλλον θα ακολουθήσουν συνεργασίες όσον αφορά την καταγραφή, ανάδειξη και συντήρηση όλων των ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων και μνημείων του Δήμου Χερσονήσου με τις αρμόδιες Εφορείες Προϊστορικών, Βυζαντινών, Νεωτέρων και Εναλίων Αρχαιοτήτων.»