Αύξηση των επιχειρησιακών συμβάσεων καταγράφεται τους τελευταίους μήνες -και μετά τη ψήφιση του επίμαχου άρθρου 37- με τις περισσότερες να έχουν συναφθεί στην περιοχή της Αττικής. Ειδικότερα, από τις 52 τέτοιες συμβάσεις που υπογράφηκαν, οι 20 συνήφθησαν στην Αττική.

Οι μέχρι σήμερα υπογραφείσες επιχειρησιακές προβλέπουν αμοιβές κατώτερες από τις κλαδικές σε ποσοστό από 5% έως και 40% και αφορούν 17.500 εργαζόμενους. Οι 39 έχουν υπογραφεί με ενώσεις προσώπων και οι 13 με επιχειρησιακά σωματεία.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ψήφιση του άρθρου 37 του νόμου, 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», δόθηκε η δυνατότητα της σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων και σε Ενώσεις Προσώπων, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο.

Στις Ενώσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητα που έχουν στην επιχείρηση.

Από το σύνολο λοιπόν των νέων επιχειρησιακών συμβάσεων, οι οποίες αφορούν 17.500 εργαζομένους, οι 39 έχουν υπογραφεί με ενώσεις προσώπων και οι 13 με επιχειρησιακά σωματεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας που έχει στη διάθεσή του το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τις 52 συνολικά επιχειρησιακές συμβάσεις, οι 20 συμφωνήθηκαν στην Αττική και αφορούν, 14.989 εργαζομένους.

Οι 11 αφορούν επιχειρήσεις της περιοχής των Αθηνών, οι 3 του Πειραιά, 4 επιχειρήσεις της Ανατολικής και 2 της Δυτικής Αττικής. Οι 7 συμφωνήθηκαν με επιχειρησιακά σωματεία και οι 13 με ενώσεις προσώπων.

Οι αμοιβές μειώθηκαν από 10% έως 25% και εξομοιώθηκαν με τις προβλεπόμενες από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).

Στην Κεντρική Μακεδονία υπογράφηκαν 10 συνολικά επιχειρησιακές συμβάσεις. Οι 8 αφορούν στο νομό Θεσσαλονίκης με μειώσεις αμοιβών από 10% έως 30%, μία στο νομό Σερρών με μείωση μισθών 20%, ενώ στο 41,30% φθάνει η μείωση σε επιχείρηση κατασκευής μεταλλικών προϊόντων στο νομό Κιλκίς.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη συμφωνήθηκαν 6 συμβάσεις με μειώσεις αμοιβών στα επίπεδα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ενώ σε μια περίπτωση ξενοδοχειακής επιχείρησης στο νομό Κοζάνης η μείωση έφθασε στο 17,50%.

Κατά 20% και 29% αντίστοιχα κυμάνθηκαν οι μειώσεις σε δυο επιχειρησιακές συμβάσεις στο νομό Ιωαννίνων. Από 10% έως 42% ήταν οι μειώσεις σε 4 συμβάσεις στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, 20% σε τρεις συμβάσεις στη Δυτική Ελλάδα, κατά 20% σε επιχειρησιακή σύμβαση στην Κορινθία, ενώ στα όρια της ΕΓΣΣΕ μειώθηκαν οι αμοιβές σε επιχειρησιακή που συμφωνήθηκε στις Κυκλάδες.

Τα στοιχεία αυτά τέθηκαν σε γνώση του τεχνικού κλιμακίου της τρόικας κατά τη συνάντηση που έγινε στο υπουργείο Εργασίας την προηγούμενη Τρίτη.