Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, θα γίνει τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

1) Ενημέρωση για πορεία αναθεώρησης ΠΕ.Σ.Δ.Α.Κ.
2) Απάντηση σε έγγραφο – καταγγελία του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ι. Λεονταράκη για την επένδυση του ηλιοθερμικού σταθμού (έργο ΑΠΕ) στον Αθερινόλακκο Σητείας.
3) Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 Περιφέρειας Κρήτης.

Β. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002, της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 37111/2003), για τα παρακάτω έργα:

1) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του πρώην Δήμου Πελεκάνου (νυν Δήμου Καντάνου - Σελίνου), Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 204538/26-10-2011 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) και το με αριθμ 26557/11-1-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοιοκονομίας Π.Ε. Χανίων.

2) «Δίκτυα αποχέτευσης & εγκατάσταση επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων οικισμού Πρίνας Αγίου Νικολάου» της Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4653/23-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού και τη συνημμένη εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοιοκονομίας Π.Ε. Λασιθίου.

3) «Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» της εταιρείας ΑΝΥΚ ΑΒΕΕ, στην πρώην Κοινότητα Μεταξοχωρίου του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4531/2-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού και το και το με αριθμ 46740/10-12-2011 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.

4) Τροποποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,2 MW» στη θέση «Τουρλού» Δ. Βιάννου, Ν. Ηρακλείου από την εταιρεία «Αιολικό Βιάννου Α.Ε» ως προς το δρόμο πρόσβασης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3700/16-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού και το με αριθμ 48102/10-1-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης

5) «Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Άγιος Νικόλαος» Δ. Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου, ιδιοκτησίας Δασκαλάκη Μαρίας», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3183/01-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού και το με αριθμ 109512/45779/30-12-2011 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.

6) «Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Ορθή Πέτρα» Δ. Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου, ιδιοκτησίας Ομάδας Πρεκατσουνάκη σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4657/05-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού και το με αριθμ 111277/46616/30-12-2011 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.

7) «Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Φυθιές» Δ. Αρχανών - Αστερουσίων, Π.Ε. Ηρακλείου, ιδιοκτησίας Κλινάκη Εμμανουήλ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1653/13-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού και το με αριθμ 115720/48546/10-12-2011 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.

8) «Εγκατάσταση Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων & Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Αμαρίου» Π.Ε. Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4071/24-10-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού και το με αριθμ 503/9-12-2011 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοιοκονομίας Π.Ε. Χανίων.