Μια σημαντική διάκριση απέσπασε το Ενσωματωμένο Σύστημα Ζυγίσματος της Volvo Construction Equipiment κατά την διάρκεια των –διεθνούς φήμης- Intermat 2012 Innovation Awards.

Αξιολογώντας τις συνολικά 80 συμμετοχές από κορυφαίους κατασκευαστές, η κριτική επιτροπή των Intermat 2012 Innovation Awards παρέδωσε τελικά το πρώτο βραβείο στο Ενσωματωμένο Σύστημα Ζυγίσματος (OBW: On Board Weighing) της Volvo.

Το OBW διατίθεται για πλήρως αναρτώμενα φορτηγά (full suspension) και παρέχει εκτεταμένες πληροφορίες αναφορικά με την παραγωγικότητα τους.

Το σύστημα είναι σε θέση να παρακολουθεί το βάρος του φορτίου μέσω ειδικών αισθητήρων πίεσης και μεταδίδει τις πληροφορίες σε ένα ειδικό λογισμικό φόρτωσης που ενσωματώνεται στο ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος.

Το On Board Weighing καταχωρεί αυτόματα όλα τα όλα τα μεταφερόμενα φορτία και τα δεδομένα εμφανίζονται στην οθόνη του χειριστή. Παράλληλα παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες και μέσω του συστήματος τηλεματικής CareTrack της Volvo (εξ αποστάσεως). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη διαχείριση των εργασιών καθώς είναι δυνατός ο υπολογισμός του συνολικού μεταφερόμενου φορτίου (σε τόνους), οι μεταφερόμενοι τόνοι ανά λίτρο λίτρο καυσίμου, ο αριθμός κύκλων φόρτωσης κ.ά.

Τo OBW επιτρέπει την δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης του μεταφερόμενου φορτίου μέσω ειδικών αισθητήρων στις υδραυλικές αναρτήσεις του συστήματος.

Παράλληλα, το σύστημα είναι σε θέση να προειδοποιήσει όταν το όχημα έχει υπερφορτωθεί με αποτέλεσμα την αύξηση της ασφάλειας αλλά την αποφυγή φθορών στα μηχανικά μέρη του οχήματος, τα ελαστικά και φυσικά την άσκοπή αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.

H Volvo αναμένεται να παραλάβει το εν λόγω βραβείο για το OBW την πρώτη ημέρα της διεθνούς έκθεσης Intermat, στις 16 Απριλίου 2012 στο Παρίσι.

(autotriti)