Ερευνητές στην Καλιφόρνια ελπίζουν να γίνουν οι πρώτοι παγκοσμίως που θα αναπτύξουν τεχνητό όρχι που θα παράγει ανθρώπινο σπέρμα. Μια τέτοια συσκευή θα επιτρέπει στους υπογόνιμους άντρες να γίνουν πατέρες.

Ενώ πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι είναι πιθανό να αντιμετωπιστούν υπογόνιμα ποντίκια παράγοντας σπέρμα με χρήση βλαστικών κυττάρων δεν πραγματοποιήθηκαν και στους ανθρώπους, δηλώνει ο ερευνητής Dr. Paul Turek, της Turek Clinic, στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Turek ελπίζει να αναπτύξει ανθρώπινο βιολογικό μηχάνημα παραγωγής σπέρματος.

Η συσκευή δεν θα σχεδιαστεί ώστε να μοιάζει με όρχι. Αντ’ αυτού, θα μοιάζει περισσότερο με κυλινδρική τσάντα, μήκους αρκετών ιντσών.

Άλλοι προσπάθησαν να αναπτύξουν σπέρμα από κύτταρα στο εργαστήριο αλλά τα κύτταρα δεν πέρασαν από όλα τα αναγκαία στάδια, δήλωσε ο Turek. Φυσιολογικά, τα κύτταρα στον όρχι περνούν από 12 στάδια πριν γίνουν λειτουργικό σπέρμα αλλά στο εργαστήριο σταματούν στο στάδιο 9 ή 10-μόνο εντός του ιδιαίτερα εξειδικευμένου περιβάλλοντος του όρχι μπορούν να συμπληρώσουν τη διαδικασία.

Ο Turek δήλωσε ότι θέλει να αναδημιουργήσει τον όρχι σε τεχνητό περιβάλλον με όλα τα συστατικά του. Πρόσθεσε ότι για να κατασκευαστεί ο τεχνητός όρχις οι ερευνητές θα πρέπει πρώτα να εστιάσουν στην ανάπτυξη κυττάρων που φυσιολογικά θρέφουν το σπέρμα κατά την παραγωγή του. Στη συνέχεια θα προσθέσουν εμβρυικά βλαστικά κύτταρα που με τη σειρά τους μπορούν να γίνουν οποιοδήποτε κύτταρο στον οργανισμό. Τα βλαστικά κύτταρα θα ενισχυθούν με γονίδια για να τα στείλουν στη σωστή οδό ώστε να αναπτύξουν τις ιδιότητες των πρόδρομων κυττάρων σπέρματος.

Οι ερευνητές ελπίζουν να αναδημιουργήσουν το περιβάλλον της δομής των όρχεων όπου δημιουργείται το σπέρμα.

Ο τεχνητός όρχις πιθανόν θα διαρκεί μόνο όσο χρειάζεται για έναν κύκλο παραγωγής σπέρματος, περίπου 70 ημέρες, δήλωσε ο Turek. Μετά το διάστημα αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί άλλος.

Ο Orwig δήλωσε ότι κανείς δεν προσπάθησε ακόμα να δημιουργήσει σπέρμα αναπτύσσοντας το ‘σπίτι’ της παραγωγής κυττάρων σπέρματος και προσθέτοντας βλαστικά κύτταρα. Τελικά μπορεί να καταστεί πιθανή η χρησιμοποίηση του μοντέλου για την παραγωγή σπέρματος για υπογόνιμους άντρες. Για να το κατορθώσουν οι ερευνητές πιθανόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ενήλικα βλαστικά κύτταρα από τον ασθενή παρά εμβρυικά. Θα πρέπει να ληφθούν από το δέρμα του ασθενούς και οι ερευνητές θα πρέπει να γυρίσουν πίσω το ρολόι ώστε τα κύτταρα να γίνουν σπέρμα. Ωστόσο, αν η διαδικασία μπορεί να έχει αποτέλεσμα μένει να αποδειχτεί, δήλωσε ο Turek.

Ο Turek ελπίζει να ολοκληρώσει τον τεχνητό όρχι σε 5 έως 7 χρόνια.


(iatronet)