Σε καταστροφή κατασχεμένων προϊόντων, προέβη η Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας Χανίων σήμερα το πρωί στις 10.00 π.μ.

Τα προϊόντα, που καταστράφηκαν, είχαν κατασχεθεί από 18 παράνομους μικροπωλητές, οι οποίοι δεν διέθεταν τη σχετική άδεια και η καταστροφή τους έγινε με σύνθλιψη σε απορριμματοφόρο του Δήμου Χανίων στο πρώην Δημαρχείο Σούδας, παρουσία εξουσιοδοτημένου μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και Τμηματάρχη του Τμήματος Ελέγχου Επιχειρήσεων και Επιτηδευμάτων της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας.

Τα ανωτέρω προϊόντα, λόγω ακαταλληλότητας, δεν ήταν δυνατόν να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα του Δήμου.